Mød en medarbejder

For at give dig et billede på, hvem vi har ansat i Familieretshuset, og hvilke opgaver vi til dagligt løser, har vi udarbejdet en række medarbejderportrætter, som du er meget velkommen til at se nærmere på.

Mød en medarbejder

Christine Holm Skylvad IT Udvikling

Christine udvikler IT-løsninger med mening

Medarbejderportræt af Christine der er digitaliseringskonsulent i IT Udvikling

Billede af Tara

Tara sikrer børnenes stemme

Medarbejderportræt af Tara, der er børnesagkyndig børnerådgiver i Børneenheden.

Christoffer giver familier papir på familiestatus

Medarbejderportræt af Christoffer, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Adoption og Anerkendelse.

Billede af Line

Line lader folk skille

Medarbejderportræt af Line, der arbejder som kontorfunktionær i Separation, Skilsmisse og Navne.

Billede af Louise

Louise træffer vigtige, midlertidige afgørelser

Medarbejderportræt af Louise, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Visitation og Forældreansvar.

Billede af Senijada

Senijada rådgiver om bidragsspørgsmål

Medarbejderportræt af Senijada, der arbejder som juridisk specialkonsulent i Bidrag

Billede af Simon

Simon forhindrer proformaægteskaber i Danmark

Medarbejderportræt af Simon, der arbejder som kontorfuldmægtig i Internationale Ægteskaber.

Billede af Aya

Aya hjælper par, når de vil skilles

Medarbejderportræt af Aya, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Separation, Skilsmisse og Navne.

Billede af Frederikke

Frederikke fører tilsyn med værgemål

Medarbejderportræt af Frederikke, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Værgemål

Billede af Linda

Lindas dag handler om navne

Medarbejderportræt af Linda, der arbejder som kontorfunktionær i Separation, Skilsmisse og Navne.

Billede af Alex

Alex holder møder med forældre i brudte familier

Medarbejderportræt af Alex, der arbejder som jurist i Børn og Forældre.

Billede af Monica

Monica visiterer forældreansvarssager

Medarbejderportræt af Monica, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Visitation og Forældreansvar.

Billede af Signe

Signe sørger for, at børn får registreret en far

Medarbejderportræt af Signe, der arbejder som kontorfunktionær i Faderskab og Bidrag.

Billede af Tanja

Tanja er drivkraft i værgemålssager

Medarbejderportræt af Tanja, der arbejder som kontorfunktionær i Værgemål.

Katrine hjælper borgerne i telefonen

Medarbejderportræt af Katrine, der arbejder i Borgerinformation - Familieretshusets telefoniske indgang.