Mød en me­d­ar­bej­der

For at give dig et billede på, hvem vi har ansat i Familieretshuset, og hvilke opgaver vi til dagligt løser, har vi udarbejdet en række medarbejderportrætter, som du er meget velkommen til at se nærmere på.

Mød en medarbejder

Smilende kvinde med ternet kjole

Chri­sti­ne ud­vik­ler IT-løs­nin­ger med me­ning

Medarbejderportræt af Christine der er digitaliseringskonsulent i IT Udvikling

Mørkhåret kvinde med stort smil

Ta­ra sik­rer bør­ne­nes stem­me

Medarbejderportræt af Tara, der er børnesagkyndig børnerådgiver i Børneenheden.

Mørkhåret mand med briller og fuldskæg

Chri­stof­fer gi­ver fa­mi­li­er pa­pir på fa­mi­lie­sta­tus

Medarbejderportræt af Christoffer, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Adoption og Anerkendelse.

Kvinde med langt lyst hår, smil og stribet bluse

Li­ne la­der folk skil­le

Medarbejderportræt af Line, der arbejder som kontorfunktionær i Separation, Skilsmisse og Navne.

Kvinde med langt brunt hår og et smil

Lou­i­se træf­fer vig­ti­ge, mid­ler­ti­di­ge af­gø­rel­ser

Medarbejderportræt af Louise, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Visitation og Forældreansvar.

Mørkhåret kvinde med lyseblå sweater

Se­ni­ja­da rå­d­gi­ver om bi­drags­spørgs­mål

Medarbejderportræt af Senijada, der arbejder som juridisk specialkonsulent i Bidrag

Smilende mand i turkisgrøn polobluse

Si­mon for­hin­drer pro­for­maæg­te­ska­ber i Dan­mark

Medarbejderportræt af Simon, der arbejder som kontorfuldmægtig i Internationale Ægteskaber.

Kvinde med lang blond hår og stort smil

Fre­de­rik­ke fø­rer til­syn med vær­ge­mål

Medarbejderportræt af Frederikke, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Værgemål

Korthåret kvinde med sort bluse

Lin­das dag hand­ler om nav­ne

Medarbejderportræt af Linda, der arbejder som kontorfunktionær i Separation, Skilsmisse og Navne.

Mellemblond kvinde med koboltblå jakke

Alex hol­der mø­der med for­æl­dre i brud­te fa­mi­li­er

Medarbejderportræt af Alex, der arbejder som jurist i Børn og Forældre.

Blond kvinde med blå øjne og arkaisk smil

Mo­ni­ca vi­si­te­rer for­æl­dre­ansvars­sa­ger

Medarbejderportræt af Monica, der arbejder som juridisk fuldmægtig i Visitation og Forældreansvar.

Rødblond kvinde med briller og stort smil

Sig­ne sør­ger for, at børn får re­gi­stre­ret en far

Medarbejderportræt af Signe, der arbejder som kontorfunktionær i Faderskab og Bidrag.

Mørkhåret kvinde med stort smil og grå habit

Tanja er driv­kraft i vær­ge­måls­sa­ger

Medarbejderportræt af Tanja, der arbejder som kontorfunktionær i Værgemål.

Kvinde med røde briller og et stort smil

Ka­tri­ne hjæl­per bor­ger­ne i te­le­fo­nen

Medarbejderportræt af Katrine, der arbejder i Borgerinformation - Familieretshusets telefoniske indgang.

Smilende kvinde med pagehår og sort tøj

Tasja spar­rer med le­del­sen og re­k­rut­te­rer nye me­d­ar­bej­de­re

Medarbejderportræt af Tasja der er HR-Partner i HR-kontoret.