Nyheder

15. april 2019

Lang ventetid på telefonen

Familieretshuset oplever i øjeblikket lang ventetid og ustabilitet på telefonen. Vi beklager ulejligheden og opfordrer til, at man søger oplysninger på hjemmesiden eller ringer mellem klokken 8.00 og 9.30, hvor der typisk er kortest ventetid.

10. april 2019

Medlemmer søges til udvalg i Familieretshuset

Børne- og Socialministeriet etablerer et nyt rådgivende udvalg for Familieretshuset.

1. april 2019

SIRI overtager sager om EU-ophold i Danmark

Fra 1. april behandler SIRI sager om EU-ophold i Danmark.

26. marts 2019

Familiesager flyttes automatisk fra Statsforvaltningen

Familieretshuset overtager en stor del af Statsforvaltningens opgaver. Det betyder, at hvis du per 1. april 2019 har en igangværende sag hos Statsforvaltningen, så flytter din sag automatisk med over i Familieretshuset.

5. april 2019

Region Syddanmark skal vurdere forældreegnethed ved fertilitetsbehandling

Region Syddanmark overtog 1. april opgaven med at vurdere kvinder eller par, der ønsker fertilitetsbehandling.

28. marts 2019

Nyt Familieretshus: Det handler om at finde de bedste løsninger for familierne

Familieretshuset er en ny myndighed under Børne- og Socialministeriet og erstatter Statsforvaltningen. Opgaven for Familieretshuset er at behandle sager, som handler om familien i bred forstand..

20. december 2018

Gode erfaringer med samarbejdskursus for skilte forældre

Over 3.000 forældrepar i Region Syddanmark har deltaget i samarbejdsforløb for forældre, som er gået fra hinanden. Evalueringen viser, at kurserne har styrket forældrenes samarbejde og mindsket konfliktniveauet.

20. december 2018

Nye regler for prøvelse af ægteskabsbetingelser

Fra 1. januar 2019 er der nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark.