Nyheder

15. juni 2021

Familieretshuset sætter barnet i fokus

Vores vigtigste opgave i forbindelse med skilsmisse og samværssager er at holde fokus på barnet og sikre barnets trivsel trods en evt. konflikt mellem mor og far. Det er Familieretshusets opgave at finde ud af, hvad der er bedst for barnet, når vi rådgiver og træffer afgørelser i blandt andet samværssager.

10. maj 2021

Ny brugerundersøgelse har undersøgt fremtidens Familieretshus

En ny brugerundersøgelsen i Familieretshuset har kortlagt forældrenes oplevelse, når Familieretshuset leverer sagsbehandling ud fra fremtidens fuldt implementerede reform.

4. maj 2021

Ombudsmanden har set på sagsbehandlingstider i Familieretshuset

Folketingets Ombudsmanden peger på, at Familieretshusets sagsbehandlingstider er for lange i forhold udmøntning af domme om overvåget samvær og behandling af sager om midlertidigt samvær. Familieretshuset har, som Folketingets Ombudsmand også har noteret sig, gennem længere tid haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiderne og har allerede sat gang en lang række tiltag.

26. april 2021

Sådan gælder jeres samværsafgørelse i helligdagene

I forbindelse med Kristi himmelfartsdag og pinsen opstår der ofte spørgsmål om, hvad helligdagene betyder for samværet.

20. april 2021

Familieretshuset åbner for flere fysiske møder

Den gradvise genåbning af landet betyder, at Familieretshuset fra den 6. maj åbner for, at endnu flere mødetyper igen gennemføres som fysiske borgermøder på vores lokationer rundt omkring i Danmark.

Ældre nyhed: 4. februar 2021

Familieretshuset tilbyder videomøder

Det er muligt at bede om et videomøde i stedet for et fysisk møde i Familieretshuset. Tilbuddet gælder udvalgte mødetyper.

18. marts 2021

På en række områder skal du søge om hjælp hos Familieretshuset via blanketter

En række af Familieretshusets selvbetjeningsløsninger er ude af drift i en periode. Indtil selvbetjeningsløsningerne igen tages i brug, er det muligt at ansøge via en PDF blanket, som udfyldes og sendes til Familieretshuset.

Ældre nyhed: 10. marts 2021

Møder om fremtidsfuldmagter genoptages efter påske

Møder om fremtidsfuldmagter genoptages efter den 6. april.