Nyheder

25. september 2023

Med­lem­mer sø­ges til Det rå­d­gi­ven­de ud­valg i Fa­mi­li­e­rets­hu­set (2023)

For at sikre kvaliteten i Familieretshusets sagsbehandling og den løbende udvikling af Familieretshusets støtte og rådgivning til børn samt tilbud om rådgivning og konflikthåndtering, er der nedsat et rådgivende udvalg med Familieretshusets direktør som formand. Det er social- og boligministeren, der udpeger medlemmer til udvalget for en 4-årig periode med mulighed for genudpegning.
13. september 2023

Be­ta­ling af bør­ne­bi­drag gæl­der og­så i fe­ri­er

Betaler du børnebidrag – og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året - gælder dette også for ferieuger. Beløbet er hverken større eller mindre end resten af året.
7. september 2023

Stu­di­estart og ud­dan­nel­ses­bi­drag

Familieretshuset modtager for tiden mange ansøgninger fra forældre, som søger om uddannelsesbidrag til deres barn. Læs om du kan søge om uddannelsesbidrag til dit barn, og hvad du skal være opmærksom på.
4. september 2023

Ny un­der­sø­gel­se: For­æl­dres op­le­vel­ser med det fa­mi­li­e­ret­li­ge sy­stem

VIVE har netop offentliggjort en ny undersøgelse, som viser udviklingen i forældres oplevelser med deres forløb i det familieretlige system fra 2019 til 2022.
24. august 2023

Ori­en­te­ring om af­ske­di­gel­ses­run­de i Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Familieretshuset gennemfører på baggrund af Familieretshusets faldende økonomiske bevilling en afskedigelsesrunde på op mod 100 årsværk. Afskedigelserne skal sikre, at Familieretshusets budget balancerer i 2024 og frem. De medarbejdere, der påtænkes opsagt, bliver varslet den 31. august 2023.
Ældre nyhed: 9. juni 2023

Pro­ble­mer med prø­vel­se­s­at­te­ster og sms-lo­gin i USA

Borgere bosiddende i Nordamerika har i øjeblikket problemer med at modtage sms’er til sms-login, når de ansøger om en prøvelsesattest i forbindelse med deres internationale ægteskab.
Ældre nyhed: 29. juni 2023

Go­de råd til som­mer­fe­rie i brud­te fa­mi­li­er

Familieretshuset har samlet fem gode råd til, hvordan I som forældre bedst muligt kan samarbejde og undgå konflikter omkring børnene i ferien.
Ældre nyhed: 12. juni 2023

Med­lem­mer sø­ges til ud­valg i Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Social- og boligministeriet søger medlemmer til det rådgivende udvalg for Familieretshuset.