Nyheder

28. oktober 2020

Tekniske problemer med NemLog-in

Der opleves i øjeblikket tekniske problemer med NemLog-in. Det kan betyde, at man ikke kan foretage login eller signere via NemLog-in.

27. oktober 2020

Fra den 29. oktober skal du bære mundbind eller visir, når du opholder dig på Familieretshusets lokationer

Fra på torsdag den 29. oktober skal du bære mundbind eller visir, når du ankommer og opholder dig i receptionen, venteværelser og gangarealer i Familieretshuset. Du må tage mundbind eller visir af, når du sidder ned i et mødelokale. Du skal selv medbringe mundbind eller visir.

19. oktober 2020

Familieretshuset modtager henvendelser om mails fra tjenesten orienteringret.dk

Familieretshuset modtager i øjeblikket en del henvendelser vedrørende mails sendt via hjemmesiden orienteringsret.dk Familieretshuset har intet med orienteringsret.dk at gøre og understreger, at de pågældende mails ikke er udsendt af Familieretshuset.

5. oktober 2020

Udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke beregning af børnebidrag

Danske lønmodtagere kan nu og frem til 1. december 2020 bede om at få tre uger af deres indefrosne feriepenge udbetalt. Denne udbetaling vil ikke påvirke beregningen af børnebidrag, da der er tale om et engangsbeløb.

21. september 2020

Familieretshuset holder fortsat møder i hele Danmark

Myndighederne har igen skærpet indsatsen mod Covid-19. Familieretshuset har i den forbindelse besluttet, at der fortsat holdes møder med borgere over hele landet. Du skal altså møde, hvis du har en aftale i Familieretshuset, og du ingen symptomer har på smitte.

1. juli 2020

1. juli ophæves refleksionsperioden og kravet om tvungen delt bopæl

Nyhed om ophævelse af refleksionsperiode og kravet om tvungen delt bopæl

15. juni 2020

Skilsmisser i en coronatid

Antallet af ansøgninger om separation og skilsmisse har de seneste år været jævnt faldende. Også under samfundets corona-nedlukning har ansøgningstallet ligget nogenlunde stabilt.

27. august 2020

Hvad sker der med samvær, når der er to ulige uger i træk?

Hvis forældrene har en samværsaftale, så gælder det, der står i aftalen. Forældrene kan altid aftale noget andet, hvis de er enige om det. Hvis de ikke er enige, kan der søges om en ændring af samværet, men det vil kræve væsentligt ændrede forhold.