Nyheder

19. januar 2022

Underretning af registrerede

Familieretshuset har konstateret databrud i en række selvbetjeningsløsninger, som betyder, at beskyttet navn og adresse fejlagtigt kan være videregivet. Familieretshuset ønsker med denne meddelelse at underrette personer, som Familieretshuset endnu ikke har været i kontakt med, og som kan være berørt af brud på persondatasikkerheden.

14. december 2021

Tekniske problemer med navnelister i øjeblikket

Vi oplever i øjeblikket tekniske problemer med opslag på navnelister. Listerne mangler de seneste opdateringer og nyeste opdateringsdato. Vi arbejder på at løse problemet.

7. januar 2022

Nye regler for børne- og ungeydelse

Fra januar 2022 gælder en ny lov om, at børne- og ungeydelse som udgangspunkt deles lige mellem forældrene, hvis de har fælles forældremyndighed. Udbetalingen følger ikke barnets bopæl.

9. december 2021

Nye bidragstakster for 2022

Hvert år ændres bidragstaksterne. Se de gældende takster for 2022 her.

20. december 2021

Krav om mundbind i Familieretshuset

Fra den 20. december skal du igen bære mundbind eller visir, når du færdes i Familieretshuset.

9. december 2021

Familieretshuset holder fortsat møder

De nyeste corona-udmelder fra regeringen kommer ikke til at påvirke møderne i Familieretshuset. Vi afholder fortsat alle planlagte møder, forældrekurser, børnegrupper mm.

10. december 2021

Familieretshuset får udtalelse fra Ombudsmanden

Ombudsmanden udtaler sig fredag den 10. december om en konkret sag om iværksættelse af sagkyndig erklæring i en samværssag.

29. november 2021

Er I uenige om, hvorvidt jeres barn skal vaccineres?

Familieretshuset kan ikke tage stilling til spørgsmålet om vaccination, men vi kan tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling, hvor vi vil forsøge at hjælpe jer med at blive enige.