Nyheder

21. september 2020

Familieretshuset holder fortsat møder i hele Danmark

Myndighederne har igen skærpet indsatsen mod Covid-19. Familieretshuset har i den forbindelse besluttet, at der fortsat holdes møder med borgere over hele landet. Du skal altså møde, hvis du har en aftale i Familieretshuset, og du ingen symptomer har på smitte.

1. juli 2020

1. juli ophæves refleksionsperioden og kravet om tvungen delt bopæl

Nyhed om ophævelse af refleksionsperiode og kravet om tvungen delt bopæl

15. juni 2020

Skilsmisser i en coronatid

Antallet af ansøgninger om separation og skilsmisse har de seneste år været jævnt faldende. Også under samfundets corona-nedlukning har ansøgningstallet ligget nogenlunde stabilt.

27. august 2020

Hvad sker der med samvær, når der er to ulige uger i træk?

Hvis forældrene har en samværsaftale, så gælder det, der står i aftalen. Forældrene kan altid aftale noget andet, hvis de er enige om det. Hvis de ikke er enige, kan der søges om en ændring af samværet, men det vil kræve væsentligt ændrede forhold.

19. juni 2020

Samvær i sommerferien

Sommerferien står for døren, og det giver anledning til spørgsmål fra brudte familier med børn. Her er en kort oversigt over de typiske samværstemaer i forbindelse med ferie.

19. juni 2020

Internationale ægteskaber: yderligere åbning af grænserne

Du kan på den fælles myndighedsside finde svar på ofte stillede spørgsmål og svar fra Udenrigsministeriet, Rigspolitiet m.fl. om rejser ind i, via eller ud af Danmark.

8. juni 2020

Familieretshuset genåbner for alle møder

Familieretshuset åbner yderligere for møder og er fra 11. juni åbent for møder på alle sagsområder i hele landet.

25. maj 2020

Familieretshuset fortsætter genåbningen

Den udvidede genåbningsaftale betyder, at Familieretshuset fra og med 2. juni gradvist åbner for alle møder i Vestdanmark.