Nyheder

25. november 2020

Om partsrepræsentanter

Hvis du ønsker at indgive en ansøgning til Familieretshuset, og du er repræsenteret ved en advokat eller en anden person, kan du stadig indgive din ansøgning via den digitale selvbetjeningsløsning. Hvis du ønsker, at din partsrepræsentant indgiver ansøgningen for dig, skal I ikke bruge den digitale selvbetjeningsløsning, men i stedet bruge Familieretshusets ansøgninger i PDF-format. En partsrepræsentant kan også indgive en klage over en afgørelse uden at skulle bruge den digitale selvbetjeningsløsning.

20. november 2020

Nordjyske borgere kan igen komme til fysiske møder i Familieretshuset

Borgere med bopæl i Jammerbugt, Hjørring, Thisted, Læsø, Vesthimmerland, Frederikshavn og Brønderslev kommuner kan igen møde til deres aftale i Familieretshuset, efter at myndighederne i går lempede på restriktionerne i Nordjylland.

6. november 2020

Samvær i forbindelse med nordjyske COVID-19 restriktioner

Syv nordjyske kommuner er frem til den 3. december underlagt vidtrækkende COVID-19 restriktioner. Afgørelser og aftaler om samvær gælder fortsat. Det ændrer de tiltag, der er iværksat for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, ikke på.

27. oktober 2020

Fra den 29. oktober skal du bære mundbind eller visir, når du opholder dig på Familieretshusets lokationer

Fra på torsdag den 29. oktober skal du bære mundbind eller visir, når du ankommer og opholder dig i receptionen, venteværelser og gangarealer i Familieretshuset. Du må tage mundbind eller visir af, når du sidder ned i et mødelokale. Du skal selv medbringe mundbind eller visir.

5. oktober 2020

Udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke beregning af børnebidrag

Danske lønmodtagere kan nu og frem til 1. december 2020 bede om at få tre uger af deres indefrosne feriepenge udbetalt. Denne udbetaling vil ikke påvirke beregningen af børnebidrag, da der er tale om et engangsbeløb.

21. september 2020

Familieretshuset holder fortsat møder i hele Danmark

Myndighederne har igen skærpet indsatsen mod Covid-19. Familieretshuset har i den forbindelse besluttet, at der fortsat holdes møder med borgere over hele landet. Du skal altså møde, hvis du har en aftale i Familieretshuset, og du ingen symptomer har på smitte.

1. juli 2020

1. juli ophæves refleksionsperioden og kravet om tvungen delt bopæl

Nyhed om ophævelse af refleksionsperiode og kravet om tvungen delt bopæl

15. juni 2020

Skilsmisser i en coronatid

Antallet af ansøgninger om separation og skilsmisse har de seneste år været jævnt faldende. Også under samfundets corona-nedlukning har ansøgningstallet ligget nogenlunde stabilt.