Nyheder

18. juni 2019

Selvbetjeningsløsninger midlertidigt ude af drift 19. juni

En række af Familieretshusets selvbetjeningsløsninger på forældreansvarsområdet vil onsdag 19. juni 2019 være midlertidigt ud af drift. Det sker i forbindelse med en opdatering af hjemmesiden.

14. juni 2019

Ventetid og ustabilitet på telefonen

Familieretshuset oplever desværre ventetid og ustabilitet på telefonen. Vi beklager ulejligheden og opfordrer til, at man evt. søger oplysninger på hjemmesiden, hvis man har svært ved at komme igennem.

1. april 2019

SIRI overtager sager om EU-ophold i Danmark

Fra 1. april behandler SIRI sager om EU-ophold i Danmark.

26. marts 2019

Familiesager flyttes automatisk fra Statsforvaltningen

Familieretshuset overtager en stor del af Statsforvaltningens opgaver. Det betyder, at hvis du per 1. april 2019 har en igangværende sag hos Statsforvaltningen, så flytter din sag automatisk med over i Familieretshuset.

28. marts 2019

Nyt Familieretshus: Det handler om at finde de bedste løsninger for familierne

Familieretshuset er en ny myndighed under Børne- og Socialministeriet og erstatter Statsforvaltningen. Opgaven for Familieretshuset er at behandle sager, som handler om familien i bred forstand..

30. april 2019

Ventetid på telefonen

Familieretshuset har desværre ventetid på telefonen. Vi beklager ulejligheden og opfordrer til, at man søger oplysninger på hjemmesiden eller ringer mellem klokken 8.00 og 9.30, hvor der typisk er kortest ventetid.

6. maj 2019

Medlemmer søges til udvalg i Familieretshuset

Børne- og Socialministeriet etablerer et nyt rådgivende udvalg for Familieretshuset.

5. april 2019

Region Syddanmark skal vurdere forældreegnethed ved fertilitetsbehandling

Region Syddanmark overtog 1. april opgaven med at vurdere kvinder eller par, der ønsker fertilitetsbehandling.