Nyheder

26. juni 2024

Nu ud­fø­rer Fa­mi­li­e­rets­hu­set også bør­ne­sag­kyn­dige un­der­sø­gel­ser og sag­kyn­dige er­klæ­rin­ger

Som noget nyt er der ansat et team af psykologer i Familieretshuset, der fremover udfører børgesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer. Tidligere blev disse opgaver kun løst af eksterne psykologer.
31. maj 2024

Gode råd til som­mer­fe­rie i brudte fa­mi­lier

Familieretshuset har samlet fem gode råd til, hvordan I som forældre bedst muligt kan samarbejde og undgå konflikter omkring børnene i ferien.
31. maj 2024

Skal du ringe til Fa­mi­li­e­rets­hu­set?

Familieretshuset får mange opkald hver dag. Se her, hvornår du med fordel kan ringe til os for at undgå lang ventetid i telefonen. Du kan også altid bruge vores Callback-funktion.
24. maj 2024

Un­der­ret­ning af re­gi­stre­rede

Familieretshuset har konstateret et databrud i Familieretshusets navnekontor , hvor mails fra en medarbejders arbejdsmail i styrelsen automatisk er blevet videresendt til en privat e-mailadresse. Den automatiske videresendelse blev efter opdagelsen i december 2023 straks stoppet, og medarbejderen har bekræftet, at alle mails modtaget fra Familieretshuset om borgere og medarbejdere er slettet.
Ældre nyhed: 20. februar 2024

Ny be­ret­ning fra Rigs­re­vi­sio­nen om det fa­mi­li­e­ret­lige sy­stem

I dag har Rigsrevisionen offentliggjort en beretning til Statsrevisorerne, hvor de har undersøgt sagsforløbet i det familieretlige system.
Ældre nyhed: 1. februar 2024

Samvær på Sto­re be­de­dag

Store bededag er fra 2024 ikke længere en fridag, fordi den er blevet afskaffet som en helligdag. Det får betydning for de børn, som har samvær på Store bededag i 2024 og fremadrettet.
Ældre nyhed: 18. januar 2024

Yn­gre børn fø­ler sig end­nu mere set og hørt i skils­mis­sesa­ger

De yngre børn bliver gennem børnesamtaler og kontaktpersonordning i højere grad end tidligere hørt og deres perspektiv bringes endnu mere i spil, når forældrene har en sag i Familieretshuset. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, som er deres anden undersøgelse af børneinddragelsen i Familieretshuset.
Ældre nyhed: 3. januar 2024

Mod­ta­ger el­ler be­ta­ler du den ret­te bi­drags­sats?

Bidragssatser som fx børnebidrag reguleres én gang i året. Til januar stiger satserne, og I bør derfor allerede nu ændre den faste overførsel, så den passer med det nye beløb for 2024.