Nyheder

6. juni 2023

Nye ge­byrtak­ster for 2023

Ændringer i gebyrtakster for 2023 er vedtaget og opkræves fra i dag.
25. april 2023

Ny un­der­sø­gel­se: Børn fø­ler sig set og hørt i skils­mis­sesa­ger

En ny undersøgelse fra VIVE viser, at børn oplever at blive inddraget i skilsmissesager gennem Familieretshusets børnesamtaler og kontaktpersonordning.
24. marts 2023

Husk fa­der­ska­bet

Der er nok at tænke på i dagene efter en fødsel, hvor det nye familiemedlem sætter dagsordenen. Det er ikke unormalt at glemme en praktisk, men vigtig ting, som at få styr på det juridiske omkring faderskabet til barnet.
Ældre nyhed: 8. marts 2023

Værd at vi­de om frem­tids­fuld­mag­ter

Familieretshuset modtager for tiden mange henvendelser fra borgere, som er bekymrede for, om Familieretshuset vil sætte deres fremtidsfuldmagt i kraft, hvis de på et tidspunkt søger om det. Du kan læse mere om reglerne for fremtidsfuldmagter i denne artikel.
Ældre nyhed: 3. marts 2023

Tek­ni­ske ud­for­drin­ger med en­kel­te selv­be­tje­nings­løs­nin­ger

Vi oplever lige nu udfordringer med enkelte selvbetjeningsløsninger
Ældre nyhed: 28. februar 2023

Ny hjem­mesi­de til LG­BT+ per­so­ner hjæl­per med råd og vej­led­ning om fa­mi­lie­dan­nel­se

LGBTfamilie.dk er navnet på en helt ny hjemmeside, der skal være med til at hjælpe LGBT+ personer med at finde råd og vejledning og få overblik over lovgivningen, når de ønsker at stifte familie.
Ældre nyhed: 10. februar 2023

Un­der­ret­ning af re­gi­stre­re­de: Op­be­va­ring af per­so­nop­lys­nin­ger på in­tra­net

Familieretshuset har konstateret et internt databrud i forbindelse med opbevaring af persondata på Familieretshusets interne intranet.
Ældre nyhed: 24. januar 2023

SMS- lo­gin til prø­vel­se­s­at­te­ster vir­ker igen

Familieretshuset har siden starten af januar 2023 oplevet udfordringer med vores SMS-login.