Nyheder

20. januar 2021

Skilsmissetal for 2020 er farvet af kortere sagsbehandlingstider

Optimering af Familieretshusets sagsbehandlingstider farver de danske separations- og skilsmissetal for 2020.

18. januar 2021

Nogle fysiske adoptionsmøder genoptages – også andre fysiske møder gennemføres fortsat

Familieretshuset afholder fortsat møder på langt de fleste områder – men visse møder omlægges eller aflyses foreløbigt frem til 7. februar 2021.

14. december 2020

Nye takster og gebyrer i 2021

Ved årsskiftet ændres en række takster i Familieretshuset. Gebyrer fastholdes på samme satser som i 2020, dog ændres satsen vedr. navneændringer.

5. januar 2021

Resultatplan 2021

Familieretshusets resultatplan for 2021 ligger nu tilgængelig på hjemmesiden. Hvert år indgår vi en resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet med konkrete mål for, hvordan vi som effektiv og moderne virksomhed lever op til god forvaltning indenfor rammerne af den eksisterende lovgivning.

18. december 2020

Midlertidig lukning af skrankerne i Familieretshuset

I perioden fra mandag den 21. december 2020 til og med fredag den 15. januar 2021 er skrankerne i Familieretshuset ubemandede.

11. december 2020

Samvær i forbindelse med COVID-19 restriktioner

Det meste af landet er igen berørt af vidtrækkende COVID-19 restriktioner. Afgørelser og aftaler om samvær gælder fortsat. Det ændrer de nuværende COVID-19 tiltag ikke på.

11. december 2020

Familieretshuset holder jule- og nytårslukket.

Familieretshusets telefoner er lukket fra den 23. december kl. 12.00 til den 4. januar kl. 9.00. Der afholdes ingen borgermøder fra den 24. december til den 4. januar.

7. december 2020

Familieretshuset sætter ind mod lange ventetider

En stor økonomisk indsprøjtning og en politisk aftale om at sætte implementeringen af den familieretlige reform i bero i en periode skal sikre, at Familieretshuset kan sætte mest muligt ind på at nedbringe ventetiderne.