31. maj 2024

Gode råd til som­mer­fe­rie i brudte fa­mi­lier

Familieretshuset har samlet fem gode råd til, hvordan I som forældre bedst muligt kan samarbejde og undgå konflikter omkring børnene i ferien.

Ferietid er ofte lig med familietid.

Der er ofte mange ønsker og forventninger knyttet til det at holde ferie med sine børn, også når man er skilt. Derfor kan konflikter om samvær blive forstærket op til sommerferien, hvis I som forældre ikke på forhånd har et godt samarbejde og nogle klare aftaler.

Familieretshuset har samlet fem gode råd til, hvordan I bedst muligt kan samarbejde og undgå konflikter omkring børnene i ferien:

1. Tag ansvar for den gode dialog

I kan som forældre selv gøre meget for at sikre, at børnene får en god ferieoplevelse hos jer begge. En vellykket sommerferie begynder med et godt forældresamarbejde. I skal som forældre – sammen – tage ansvaret for fordelingen af ferien. Større børn kan høres, men børnene skal aldrig vælge, hvem de vil holde ferie hos. Det kan bringe dem i en loyalitetskonflikt.

2. Feriens længde

Tilrettelæg feriens længde efter barnets situation. Hvis barnet ikke er vant til at sove så mange nætter hos den ene forælder og generelt har svært ved at sove ude, kan to ferier af hver fire-fem overnatninger måske være en bedre løsning end én lang ferie. Barnets alder kan også være vejledende, da der naturligvis er forskel på ønsker og behov hos et lille barn og en teenager. Især små børn har brug for hyppig kontakt med begge forældre. Det gælder også i ferien.

3. Forbered barnet på ferierne og tal om dem efterfølgende

Tal med barnet om, hvornår ferien er, hvor lang den er, og hvad der skal ske. Både hos dig og hos den anden forælder. Det giver barnet ro. Støt op om barnets ferie med den anden forælder. Giv barnet mulighed for at glæde sig til ferien begge steder. Tal efterfølgende med barnet om alle de gode ferieoplevelser hos både dig og den anden forælder, så barnet oplever, at livet hænger sammen – også i ferien.

4. Tryghed og savn under ferien

Nogle børn kommer til at savne den anden forælder under ferien. Det er vigtigt, at I som forældre kan rumme og respektere barnets eventuelle savn. Det kan være en hjælp for barnet, hvis der er mulighed for kontakt til den anden forælder i løbet af ferien. Man kan eksempelvis aftale ringetider, hvor barnet kan få fat i den forælder, det ikke holder ferie med, hvis der er behov for det. Ringeaftaler kræver, at I begge samarbejder om det og fortæller barnet, at I har aftalt det. Hvis ikke vil barnet ofte være bekymret for at såre den ene forælder, når det ringer til den anden. Det kan belaste barnet.

5. Husk, at børn er forskellige

Det er vigtigt at respektere, at børn er forskellige. Selv om nogle børn har det godt med tre ugers sammenhængende ferie hvert sted, er det ikke sikkert, at alle børn trives med det. Omvendt kan en dejlig lang ferie med hver af forældrene uden for mange afbrydelser og skift være det, som børnene har brug for. Det er ikke nødvendigt at planlægge aktiviteter og rejser hele tiden. For små børn er 'små oplevelser' ofte det bedste. Hvis børn holder ferie ved både mor og far, kan de have brug for dage, hvor de bare er hjemme og kan slappe af eller være sammen med venner.

Læs mere:

Læs mere om det gode forældresamarbejde her: Det vigtige samarbejde
Læs mere om regler for samvær i ferien her: Samvær i ferier

Hvis I får brug for hjælp

Hvis I får brug for hjælp fra Familieretshuset, fx i form af en samtale med en børnesagkyndig – det er det, vi kalder børnesagkyndig rådgivning – eller hvis I har brug for at søge om ændring af samvær, så vær opmærksom på, at Familieretshuset har en vis sagsbehandlingstid.

Hvis børn har brug for en udenforstående at tale med, kan de altid ringe til Børnenes Skilsmissetelefon på 20 60 05 50. Åbningstider: mandag-tirsdag-onsdag-fredag, kl. 11-16 og torsdag fra 12.30-17.00.

Børnebidrag gælder også i ferier

Betaler du børnebidrag – og er der et fastsat eller et aftalt fast, løbende børnebidrag hele året - gælder dette også for ferieuger. Beløbet er hverken større eller mindre end resten af året.

Selv om I hver især er på ferie med jeres børn fx. i løbet af sommerferien, og du dermed har barnet flere sammenhængende uger end i hverdagen, gælder det stadig, at det børnebidrag som er fastsat for hele året, også skal betales i ferieperioden.
Læs mere om børnebidrag her