Be­ta­ling af ge­byr

I nogle tilfælde skal der betales et lovpligtigt gebyr for sagsbehandlingen. Gebyrernes størrelse fastsættes og reguleres af Social- og Indenrigsministeriet og må ikke overstige omkostningerne ved behandlingen af sagerne.

Familieretshuset må ikke begynde at behandle en sag, før gebyret er modtaget på vores konto. Hvis gebyret ikke er modtaget inden for kort tid, efter anmodningen er sendt, henlægger vi sagen. Det betyder, at vi ikke gør mere i sagen.

Det er ikke muligt at få gebyret tilbage, hvis betingelserne for at ansøge ikke er opfyldt.