Or­ga­ni­sa­tion

Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social-, bolig- og ældreministeriet, og nærmeste politiske ledelse er social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Familieretshuset har hovedkontor i Aabenraa, og derudover har Familieretshuset otte lokationer rundt om i landet plus Internationale ægteskaber i Odense (Se lokationerne). Formålet med den geografiske struktur er at yde god og tilgængelig borgerservice samtidig med, at Familieretshuset leverer høj faglig kvalitet og ensartet sagsbehandling - uanset hvor i landet du bor.

Familieretshuset ledes af en direktion bestående af en direktør og tre vicedirektører, der fungerer som chefer for hver deres afdeling opdelt efter faglige områder.

Se Familieretshusets organisationsdiagram 1. juni 2024

Se Familieretshusets direktion og kontorchefer

Størstedelen af Familieretshusets ansatte er jurister, HK'ere, socialrådgivere og psykologer. Hør en række medarbejdere fortælle om, hvad de arbejder med i Familieretshuset.