Mø­der i Fa­mi­li­e­rets­hu­set

I Familieretshuset indkalder vi dig til et møde, hvis det er nødvendigt for at behandle din sag.

Det er Familieretshuset, som indkalder dig og den anden part til et møde, når det er nødvendigt for den videre sagsbehandling. Du kan umiddelbart ikke selv bede om et møde i en sag.

Hvis I har søgt om at benytte vores åbne tilbud om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, vil vi kontakte jer for at være sikre på, at det er det rette tilbud til jer - og i givet fald indkalde jer til det.

  • Du har mulighed for at få hjælp til at huske møder i Familieretshuset, hvis du tilmelder dig NemSMS.
  • Har du brug for at melde afbud til et møde, skal du ringe på det telefonnummer, der står i mødeindkaldelsen.
  • Hvis du skal til møde i Familieretshuset, vil det i flere tilfælde være muligt selv at vælge mødested. Se Familieretshusets lokationer her.

Om møder

Politik for lyd- og videooptagelse

Familieretshuset sætter rammerne for møderne og har retningslinjer for lyd- og videooptagelse. Se mere om politik for optagelse af lyd- og video.