Møder om faderskab og værgemål

I behandlingen af sager om faderskab eller værgemål kan Familieretshuset vælge at holde et møde med dig eller andre parter i sagen.

Mødet vil altid finde sted i det afdelingskontor, ansøgeren bor i nærheden af.