Resultatplaner

Familieretshuset skal som effektiv og moderne myndighed opfylde borgernes krav og forventninger til god forvaltning inden for rammerne af den lovgivning, Familieretshuset arbejder efter.

Familieretshuset vil gerne give korrekte og forståelige afgørelser, have korte sagsbehandlingstider og i øvrigt yde god service og rådgivning. Derfor indgår Familieretshuset hvert år en resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet med konkrete mål.

Du kan se Familieretshusets resultatplaner her.

Resultatkontrakter fra før 2019 er fra Statsforvaltningen, som blev nedlagt per 31. marts 2019, hvor Familieretshuset overtog en stor del af opgaverne.

Resultatløn til direktører

Statsforvaltningens tidligere direktør, Helle Haxgart, fik udbetalt resultatløn for 2018. Resultatlønnen blev givet på baggrund af indsatsen i Statsforvaltningen i 2018 og Statsforvaltningens opfyldelsesgrad af årets mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2018 udgør 75.000 kr. Helle Haxgart fratrådte i september 2018, og resultatlønnen dækker januar-september 2018.

Statsforvaltningens direktør, Anette Hummelshøj, fik udbetalt resultatløn for 2018. Resultatlønnen blev givet på baggrund af indsatsen i Statsforvaltningen i 2018 og Statsforvaltningens opfyldelsesgrad af årets mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2018 udgør 25.000 kr. Anette Hummelshøj tiltrådte 15. oktober 2018, og resultatlønnen dækker oktober-december 2018.