Re­sul­tat­pla­ner

Familieretshuset skal som effektiv og moderne myndighed opfylde borgernes krav og forventninger til god forvaltning inden for rammerne af den lovgivning, Familieretshuset arbejder efter.

Familieretshuset vil gerne give korrekte og forståelige afgørelser, have korte sagsbehandlingstider og i øvrigt yde god service og rådgivning. Derfor indgår Familieretshuset hvert år en resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet med konkrete mål.

Du kan se Familieretshusets resultatplaner her.

Resultatløn til direktører

Familieretshusets direktør, Anette Hummelshøj, fik udbetalt resultatløn for 2021. Resultatlønnen blev givet på baggrund af indsatsen som direktør i Familieretshuset og opfyldelsesgraden af Familieretshusets resultatplan med Social-og ældreministeriet for perioden. Udmøntningen for 2021 udgør 99.267,74 kr.