Resultatplaner

Familieretshuset skal som effektiv og moderne myndighed opfylde borgernes krav og forventninger til god forvaltning inden for rammerne af den lovgivning, Familieretshuset arbejder efter.

Familieretshuset vil gerne give korrekte og forståelige afgørelser, have korte sagsbehandlingstider og i øvrigt yde god service og rådgivning. Derfor indgår Familieretshuset hvert år en resultatplan med Social- og Indenrigsministeriet med konkrete mål.

Du kan se Familieretshusets resultatplaner her.

Resultatkontrakter fra før 2019 er fra Statsforvaltningen, som blev nedlagt per 31. marts 2019, hvor Familieretshuset overtog en stor del af opgaverne.

Resultatløn til direktører

Familieretshusets direktør, Anette Hummelshøj, fik udbetalt resultatløn for 2019. Resultatlønnen blev givet på baggrund af indsatsen i Statsforvaltningen i 1. kvartal i 2019 og Familieretshuset i 2. – 4. kvartal 2019 og opfyldelsesgraden af årets  mål- og resultatplan for perioderne. Udmøntningen for 2019 udgør 85.967 kr.