Kon­takt Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Du er altid velkommen til at kontakte Familieretshuset på telefon, via Digital Post, mail eller ved personlig henvendelse.

Te­le­fon­tid ved af­bud til et møde om for­æl­dre­myn­dig­hed, samvær el­ler bopæl

Hvis du skal melde afbud til et møde, skal du ringe på telefon 72 56 71 00.
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.00 - 10.00. Torsdag fra kl. 11.30 - 13.30.