Om Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Familieretshuset løser opgaver på det personretlige og familieretlige område. Familieretshuset behandler overordnet sager om brud og overgange i familien.

Opgaver i Familieretshuset

Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie.

Familieretshuset har opgaver inden for følgende hovedområder:

  • Adoption
  • Bidrag
  • Faderskab og medmoderskab
  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Navne
  • Prøvelse af ægteskabsbetingelser (Internationale ægteskaber)
  • Separation og skilsmisse
  • Værgemål

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social-, Bolig og Ældreministeriet.