To kvinder på en trappe, hvor den ene kvinde peger på noget udenfor billedets ramme

Job i Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Med et job i Familieretshuset kan du være med til at gøre en forskel for mange familier i Danmark. På denne side kan du læse mere om, hvem vi er, hvad vi laver, og du kan se alle vores ledige stillinger.

Størstedelen af vores ansatte omtales i daglig tale som sagsbehandlere, men denne titel dækker over stor variation i uddannelsesmæssig baggrund. Der er derfor rig mulighed for at få en karriere hos Familieretshuset.

Le­dige Stil­lin­ger

Se alle ledige stillinger i Familieretshuset.

Mød en me­d­ar­bej­der

Hør en række medarbejdere fortælle om, hvad de arbejder med i Familieretshuset, og hvad der gør Familieretshuset til en unik arbejdsplads.

Or­ga­ni­sa­tion

Familieretshuset hører organisatorisk under Social-, bolig- og ældreministeriet med social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil som minister. Læs mere om vores organisering og struktur.

Bliv elev

Bliv elev i Familieretshuset og vær med til at gøre en forskel for mange familier i Danmark. Her kan du læse mere om, hvordan det er at være elev hos os, hvad du kommer til at arbejde med, og hvornår vi slår ledige elevstillinger op.