Mø­der om samvær, bopæl og for­æl­dre­myn­dig­hed

Når der skal afholdes møder i sager vedrørende børn, inviterer vi som udgangspunkt altid både dig og barnets anden forælder med til møderne.

Når møderne er formålet at hjælpe dig og dit barns anden forælder til at blive enige. Er det ikke muligt, træffer vi i stedet en afgørelse i sagen eller afslutter den, så den kan sendes videre, og I kan få den afgjort ved familieretten.

Hvis sagen kræver, at du og barnets anden forælder kommer til møde i Familieretshuset, kan I selv vælge, i hvilken af Familieretshusets ni afdelinger sagen skal behandles. Det kræver dog, at I er enige om, hvor det skal være.

Ved uenighed er det umiddelbart barnets bopæl, der bestemmer, hvor I bliver indkaldt til møde. I skal være opmærksomme på, at I ikke kan vælge en ny afdeling, når sagen først er under behandling.