Vi­deo­mø­de i Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Familieretshuset holder nogle møder som videomøder.

I øjeblikket afholdes følgende mødetyper som videomøder.

Hvad kræver det at deltage i videomøde

For at deltage i videomøde skal du have MitID, og du skal bruge en computer, iPad/tablet eller iPhone/smartphone.

Hvis du ikke har MitID, teknisk udstyr eller internetadgang, kan du bede om, at mødet bliver et fysisk møde på én af vores lokationer.

Hvis der skal deltage partsrepræsentanter

Hvis der skal deltage en partsrepræsentant i mødet, fx en advokat, og det er oplyst til Familieretshuset, så sender vi advokaten information med link til det pågældende videomøde.

Hvis der skal deltage en bisidder, så er det din opgave at videresende linket til videomødet. Link til videomøde vil fremgå af den mødeindkaldelse, du modtager fra os.

Bisiddere og partsrepræsentanter kan logge på videomøder med deres Medarbejdersignatur eller med deres personlige MitID.

Teknisk vejledning til videomøde

I den mødeindkaldelse, du modtager fra Familieretshuset, fremgår det tydeligt, om mødet er et fysisk møde eller et videomøde.

Hvis mødet er et videomøde, medsender vi både mødelink, gode råd til videomøde og en teknisk vejledning, som du kan følge. Du kan også se vores vejledning til videomøder her.

Politik for lyd- og videooptagelse

Familieretshuset sætter rammerne for møderne og har retningslinjer for lyd- og videooptagelse. Se mere om politik for optagelse af lyd- og video.