Vej­led­ning vedr. lyd og vi­deo­op­ta­gel­ser

Familieretshuset bliver af og til mødt med borgeres ønske om at lyd- eller videooptage et møde i Familieretshuset. En borger har imidlertid ikke krav på at optage et møde i Familieretshuset. Det er Familieretshuset selv, der sætter rammerne for de møder, der afholdes af Familieretshuset.

Videofilm og fotografering er ikke tilladt

Det er ikke tilladt at fotografere eller videofilme ved møderne i Familieretshuset. Det gælder også optagelse af virtuelle møder. Overtrædelse heraf er i strid med straffelovens bestemmelser om uberettiget optagelse af personer på ikke frit tilgængelige steder.

Lydoptagelse kan i visse situationer tillades

Familieretshuset tillader som udgangspunkt ikke, at der foretages lydoptagelser af møder med vores sagsbehandlere.

Der kan imidlertid være konkrete situationer, hvor borgere på grund af personlige forhold kan få tilladelse til at lydoptage mødet. Det kan være tilfældet, hvis borgere ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne forstå eller huske indholdet af et møde, uden mulighed for at lydoptage mødet.

Hvis du som borger, på grund af dine personlige forhold, ønsker at lydoptage et møde i Familieretshuset, vil vi bede dig om at rette henvendelse til sagsbehandleren forinden mødet. Sagsbehandleren vil herefter foretage en konkret vurdering og på baggrund heraf tage stilling til, om optagelsen kan tillades.

Vi gør opmærksom på, at det altid er muligt at tage en bisidder med til møderne, og at der bliver taget skriftligt referat af møderne, som efterfølgende bliver udleveret til gennemlæsning og kommentarer.

Der kan alene klages til Familieretshuset over et eventuelt afslag.