Vil­kårs­for­hand­ling

En vilkårsforhandling er et møde med en jurist, hvor vi vil fortælle jer om, hvad det betyder at blive separeret eller skilt. Vi vil også drøfte de vilkår, som I enten skal indgå aftale om, eller som vi træffer afgørelse om, for at I kan blive separeret eller skilt. Hvis I har børn, vil vi orientere jer om forældemyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag. Vi kan også komme ind på reglerne for fordelingen af det, som I ejer (bodeling).

Hvornår er en vilkårsforhandling nødvendig?

Hvis I ikke kan blive enige om selve det at blive separeret eller skilt, hvis I ikke kan blive enige om hvorvidt der skal være et ægtefællebidrag eller hvis uenigheden drejer sig om en hidtil fælles lejebolig, så skal I til en vilkårsforhandling.

Selvom I er enige om det hele, har I stadig mulighed for at bede om en vilkårsforhandling hvor de samme emner kan drøftes. Dog kan vi ikke lave en bodeling for jer.

Familieretshuset kan også indkalde jer til en vilkårsforhandling, hvis vi mener, at der er en god grund til det. En god grund kan være, at vi er i tvivl om, hvorvidt I begge fuldt ud forstår betydningen af de aftaler, I har indgået, hvis det ser ud som om, at I ikke ved, hvilke rettigheder I har eller hvis der er noget, der tyder på, at én af jer er blevet presset til en aftale.

I har begge to ret til at medbringe en bisidder til vilkårsforhandlingen.

Hvordan afholdes vilkårsforhandling?

En vilkårsforhandling afholdes som videomøde, hvis du har NemID samt en computer, tablet, smartphone eller lignende med internetadgang. Hvis du ikke har det, kan mødet afholdes fysisk i en af Familieretshusets afdelinger.

Gebyrer

Fra 1. januar 2024 koster en vilkårsforhandling 2.150 kr.

Dertil kommer gebyret på de 825 kr. for at søge om separation eller skilsmisse.

Hvis I er enige om det hele, men Familieretshuset alligevel mener, at der er en god grund til at holde en vilkårsforhandling, så er der ikke noget gebyr for selve vilkårsforhandlingen.

Hvad sker der efter vilkårsforhandlingen?

Her er der flere muligheder, afhængigt af, om I er blevet enige eller ej og hvad I har søgt om.

Enighed

Hvis I er blevet enige om det hele, kan Familieretshuset lave en bevilling til jer, i henhold til det I har søgt om. Det betyder, at I vil blive separeret eller skilt i tilslutning til vilkårsforhandlingen.

Hvis I har søgt om separation, skilsmisse efter separation efter at have været separeret i mindst seks måneder eller direkte skilsmisse på baggrund af ægteskabslovens særlige grunde (utroskab, vold mv.), så kan Familieretshuset lave en bevilling til jer, i henhold til det I har søgt om. Det betyder, at I vil blive separeret eller skilt umiddelbart i forbindelse med vilkårsforhandlingen.

Fortsat uenighed

Hvis I stadig er uenige efter vilkårsforhandlingen, så skal Familieretshuset træffe en afgørelse på de områder uenigheden drejer sig om. I vil altså ikke blive separeret eller skilt i forbindelse med vilkårsforhandlingen.

Forud for afgørelsen, vil I få lejlighed til at komme med jeres uddybende skriftlige kommentarer eller argumenter for hver jeres standpunkter. Og hvis der i den forbindelse kommer noget nyt og væsentligt frem, vil den anden part få lejlighed til at kommentere det.

Hvis I ikke er enige i Familieretshuset afgørelse, kan enhver af jer, inden fire uger efter afgørelsen, indbringe sagen for familieretten.