Børnesagkyndig rådgivning

Som skilsmisseforældre kan man finde sig selv i situationer, hvor de erfaringer, man har med sig fra det tidligere familieliv, ikke rækker. Hvordan håndterer man bedst, når børnene savner den anden forælder? Hvordan hjælper man børnene med den bedst mulige samværsordning? Hvad er den bedste overgang mellem de to hjem? Børnesagkyndig rådgivning kan hjælpe jer til at få mere konkret forståelse for børnenes situation. Det kan være et godt bidrag til at forebygge, at usikkerheder udvikler sig til konflikter.

Hvad er formålet med den børnesagkyndige rådgivning?

Formålet med rådgivningen er, at I får hjælp til at forstå og håndtere de usikkerheder eller udfordringer, I har om, hvordan I skal håndtere jeres børns situation i den brudte familie. Vi håber, at vi med rådgivningen kan klæde jer på til at forstå jeres børns situation. Så har I det bedst mulige grundlag for at være sammen om at give børnene det, de har brug for, selv om de lever i en brudt familie.

Samtalen foregår i et fortroligt rum. Rådgiveren skriver ikke notater om rådgivningen til Familieretshusets sagsnummer. Det registreres kun, at I har benyttet jer af tilbuddet. Hvis I indgår nogle aftaler, kan rådgiveren hjælpe jer med at  skrive dem ned. I bestemmer selv, om I blot tager aftalen med hjem, eller om I ønsker den på Familieretshusets sag.

Hvor afholdes mødet?

Børnesagkyndig rådgivning afholdes som videomøde, hvis du har NemID samt en computer, tablet, smartphone eller lignende med internetadgang. Hvis du ikke har det, kan mødet afholdes fysisk i en af Familieretshusets afdelinger.

Hvem deltager?

Rådgivningen  er rettet mod begge forældre. Selv om det kun er en af jer, der søger, vil vi derfor invitere den anden forælder også. Vi gennemfører rådgivningen, selv om kun en af  jer kommer og tilrettelægger rådgivningen ud fra det.

I behøver ikke på forhånd at være enige om, hvad jeres usikkerheder eller udfordringer er. Det vigtige er, at I er indstillede på at lytte og tage imod rådgivning om, hvad der er bedst for børn i brudte familier.

Hvad sker der på mødet?

Rådgivningen tilrettelægges helt efter, hvilke behov I har. Det betyder, at rådgiveren vil spørge, hvad I har brug for og hjælpe jer med at få talt om det. Når rådgiveren formidler viden om, hvad der er bedst for børn i brudte familier, gøres det med udgangspunkt i netop jeres situation.