Børnesagkyndig rådgivning

Som skilsmisseforældre kan man finde sig selv i situationer, hvor de erfaringer, man har med sig fra det tidligere familieliv, ikke rækker. Hvordan håndterer man bedst, når børnene savner den anden forælder? Hvordan hjælper man børnene med den bedst mulige samværsordning? Hvad er den bedste overgang mellem de to hjem? Hvordan skal man forstå børnenes tale om far til mor og om mor til far? At få mere konkret forståelse for børnenes verden i en skilt familie kan være et godt bidrag til at forebygge, at usikkerheder udvikler sig til konflikter.

Hvad er formålet med den børnesagkyndige rådgivning?

Formålet med rådgivningen er, at I får hjælp til at forstå og håndtere de usikkerheder eller udfordringer, I har om, hvordan I skal håndtere jeres børns situation i den skilte familie.

Vi håber, at vi med rådgivningen kan klæde jer på til at forstå jeres børns situation. Så har I det bedst mulige grundlag for at være sammen om at give børnene det, de har brug for, selv om de lever i en skilt familie.

Hvem deltager?

Rådgivningen  er rettet mod begge forældre. Selv om det kun er en af jer, der søger, vil vi derfor invitere den anden forælder også. Vi gennemfører rådgivningen, selv om kun en af  jer kommer og tilrettelægger rådgivningen ud fra det.

Hvad sker der på mødet?

Rådgivningen tilrettelægges helt efter, hvilke behov I har. Det betyder, at rådgiveren vil spørge, hvad I har brug for og hjælpe jer med at få talt om det. Når rådgiveren formidler viden om, hvad der er bedst for børn i skilte familier, gøres det med udgangspunkt i netop jeres situation.