Forløb og tilbud

Hvis du og din partner er gået fra hinanden, er det vigtigt at komme godt gennem bruddet. Specielt når der er børn involveret. I Familieretshuset kan I trække på en række tilbud, der kan hjælpe jer i processen. Vi har også tilbud, der er målrettet jeres børn. Indgiver du en sag, starter vi med at screene den for at give den mest præcise behandling.

Når vi behandler din sag

Der er forskellige måder at behandle din sag på alt efter, hvor kompliceret den er. For at give dig en smidigere og mere præcis behandling fra starten, screener vi først din sag. Herefter afgør vi, om der er brug for familiemægling eller familieretlig udredning.

Tilbud til brudte familier

Familieretshuset har en række tilbud til familier, der er i opbrud. Du kan fx få hjælp til at støtte dine børn og til at lave aftaler om, hvordan I kan tilrettelægge tiden med jeres børn. Vi har også forskellige tilbud som kan styrke samarbejdet om jeres børn.

Tilbud til børn

Dine børn går gennem en svær tid og kan have brug for støtte og vejledning fra andre end jer forældre. I Familieretshuset kan de både få en kontaktperson og være med i børnegrupper, hvor de kan snakke med andre børn i samme situation.