Til­bud til børn

Dine børn går gennem en svær tid og kan have brug for støtte og vejledning fra andre end jer forældre. I Familieretshuset kan de både få en kontaktperson og være med i børnegrupper, hvor de kan snakke med andre børn i samme situation.

Se mere om hjælp og rådgivning til børn på migimidten.dk

Bør­ne­grup­per

Vil dit barn have godt af at tale med andre jævnaldrende børn, hvis forældre også er gået fra hinanden? Så har du mulighed for at tilmelde dit barn en af Familieretshusets gratis børnegrupper.

Bar­nets kon­takt­per­son

Relevant når I har en konkret uenighed om barnets samvær, forældremyndighed eller bopæl, som I har bedt Familieretshuset om hjælp til at få afklaret. I får automatisk tilbudt en kontaktperson til barnet, når I får indkaldelsen til mødet i Familieretshuset. Se mere om barnets kontaktperson.

Bør­ne­sam­ta­len

Jeres barn har ret til udtale sig om sine tanker og følelser omkring sin situation, når I som forældre får hjælp til at få afklaret jeres uenigheder, om hvordan børnenes hverdag skal se ud. Børnesamtalen giver barnet mulighed for at tale med en voksen om barnets ønsker.