Børnegrupper

Er dit barn klemt i jeres brud? Eller vil det bare være rart for dit barn at mødes med andre børn i samme situation? Familieretshuset tilbyder samtalegrupper for alle børn hvis forældre har været igennem et samlivsbrud. Tilbuddet er gratis.

Hvad er formålet med børnegrupperne?

For et barn er det ofte svært, når forældrene flytter fra hinanden eller bliver skilt. Også selvom forældrene er gode til at samarbejde. Familien brydes op, alt forandres, og der bliver meget at spekulere på. Barnet kommer nemt til at stå i en loyalitetskonflikt mellem mor og far, og det kan gøre det svært for barnet at tale med sine forældre om de ting, barnet er ked af og går og tænker på.

Hvem kan deltage i en børnegruppe?

Børnegrupperne er for alle børn fra skilte familier. Der er plads til max. 10 børn i hver gruppe.

Dit barn kan deltage i en børnegruppe, uanset om du har henvendt dig omkring en konkret uenighed, som du har bedt om Familieretshusets hjælp til at få afklaret eller ej.

Hvordan foregår det i praksis?

Hver børnegruppe mødes i alt seks gange med en uges eller 14 dages mellemrum. Hvert møde varer cirka to timer. Forud for opstart af en børnegruppe inviteres forældrene til et orienteringsmøde og efter forløbet indkaldes I til et afsluttende møde.

Der er to børnesagkyndige rådgivere med hver gang. De børnesagkyndige rådgiveres rolle er at hjælpe børnene med at dele deres oplevelser og erfaringer med hinanden.

Hvordan tilmelder jeg mit barn til børnegruppe?

Familieretshuset holder børnegrupper i alle ni afdelinger. Børnegrupperne udbydes løbende hele året. Når du melder dit barn til en børnegruppe, kommer dit barn med i den næste ledige børnegruppe, hvis tilbuddet passer til dit barns behov.

Det er den forælder, som jeres barn har bopælsadresse hos, der skal tilmelde barnet til en børnegruppe. Barnet og én eller begge forældre bliver herefter kontaktet.

OBS! Det er gratis at deltage i en børnegruppe!

Tilmeldingsblanketten er midlertidigt ude af drift.

Du kan sende en skriftlig henvendelse til Familieretshuset via e-boks eller post@familieretshuset.dk.