Hjælp til børn og for­æl­dre i delte fa­mi­lier

Familieretshuset har en række gratis tilbud, som henvender sig til alle delte familier. I kan for eksempel få hjælp til at komme godt fra start som deleforældre, få styr på jeres samarbejde og blive bedre til at håndtere jeres konflikter, mens jeres barn har mulighed for at tale med andre jævnaldrende børn i samme situation.

Rå­d­giv­nings- og af­kla­rings­sam­ta­le

Ønsker du hjælp til at håndtere dit brud eller skilsmisse med din ekspartner, så I får en god start som deleforældre? Så har I mulighed for at få en gratis samtale med en af Familieretshusets rådgivere. Vi kalder det en rådgivnings- og afklaringssamtale.

Bør­ne­sag­kyn­dig rå­d­giv­ning

Ønsker I hjælp til forstå jeres barns situation, og hvordan I kan støtte jeres barn bedst muligt? Så har I mulighed for at deltage i gratis rådgivning med en af Familieretshusets rådgivere. Vi kalder det børnesagkyndig rådgivning.

Sam­ar­bejds­kur­sus

Ønsker I hjælp til at blive bedre til at samarbejde om jeres barn? Så har I mulighed for at deltage i et af Familieretshusets gratis samarbejdskurser.

Kon­flik­t­mæg­ling

Konfliktmægling er en guidet proces, hvor I som forældre selv skal finde frem til løsninger, til gavn for jeres barn. I har mulighed for at deltage i gratis konfliktmægling med en af Familieretshusets konfliktmæglere.

Bør­ne­grup­per

Vil dit barn have godt af at tale med andre jævnaldrende børn, hvis forældre også er gået fra hinanden? Så har du mulighed for at tilmelde dit barn en af Familieretshusets gratis børnegrupper.