Konfliktmægling

Konflikter mellem forældre er noget af det mest belastende for børn. Konflikter, der har låst sig fast, skaber afstand og dårlig stemning mellem forældrene og det slider på børnenes behov for at holde sammen på den opdelte verden. Konflikter, der bliver håndteret godt, kan give ro, fornyede aftaler og mod på at indgå i et konstruktivt forældresamarbejde, så børnene kan få lov at koncentrere sig om at være børn.

Hvad er formålet med konfliktmæglingen?

Formålet med konfliktmæglingen er, at I får erfaring med, at I som forældre selv kan løse jeres konflikter.

Vi håber også, at vi med konfliktmæglingen kan bidrage til, at I får en større gensidig forståelse af, hvad der har været på spil i jeres konflikter og så det giver et bedre grundlag for, at I i fremtiden kan håndtere nye konflikter imellem jer, før de låser sig fast.

Hvem deltager?

Konfliktmæglingen kan kun gennemføres, hvis I begge er interesserede i at deltage. Konfliktmægleren er en medarbejder i Familieretshuset, der har en særlig efteruddannelse i konfliktmægling som metode.

Hvad sker der på mødet?

Konfliktmægling er en struktureret proces, der varer tre timer. Mægleren har ansvaret for, at processen gennemføres. Mæglingsprocessen gennemføres med udgangspunkt i, hvad I har brug for at tale om og få gjort noget ved. Det kan aftales, at I fortsætter mæglingen en anden dag.