Samarbejdskursus

Når forældre går fra hinanden, er det begyndelsen på en ny og anderledes måde at være forældre på. Familieretshuset tilbyder et samarbejdskursus, hvor I kan få nyttig viden og perspektiver, som kan være med til at etablere et stabilt forældresamarbejde.

Hvad er formålet med samarbejdskurserne?

Målet med kurserne er at klæde jer på til at samarbejde som skilte forældre – ved at give jer viden, perspektiver og konkrete redskaber, der kan understøtte det.
Vi håber, at vi kan bidrage til, at I øger jeres evne til at kommunikere og samarbejde om jeres børn.

Hvem kan deltage?

Kurserne er tilrettelagt med udgangspunkt i, at I begge deltager på det samme kursus, da der er opgaver undervejs, som I skal løse sammen.

Hvor ofte er der kursus?

Kurset består af to mødegange á tre timers varighed med 14 dage i mellem. Nogle kurser vil være placeret i dagtimerne. Andre kurser vil være placeret sidst på dagen/først på aftenen.

Hvad sker der på kurset

På kurset vil I møde to børnesagkyndige. Der kan deltage op til 12 forældrepar på hvert kursus.
På kurset vil I blandt andet blive mødt med oplæg om:

  • skilsmissen som en livsforandring
  • samarbejdsformer efter skilsmisse
  • den vigtige kommunikation
  • børns reaktioner
  • at møde børns behov
  • når kommunikation bliver svær.

Tilmelding

Hvis man har en aktuel sag, kan tilmelde sig kurset ved at aftale det med mødeleder eller man kan søge om det via ansøgningsblanketten her på siden.

Kursusdatoer

Vi afholder kurser på afdelingerne i hele landet.
Her kan du se mere om kursusdatoer.

Hvert kursus afvikles over to mødegange som udgangspunkt med to ugers mellemrum.