Sam­ar­bejds­kur­sus - Bliv go­de de­le­for­æl­dre og få styr på sam­ar­bej­det

Ønsker I hjælp til at blive bedre til at samarbejde om jeres barn? Så har I mulighed for at deltage i et af Familieretshusets gratis samarbejdskurser.

Hvad er et samarbejdskursus?

På et samarbejdskursus har I mulighed for at lære, hvordan I bliver bedre til at samarbejde både nu og i fremtiden.

På kurset vil I blandt andet lære om forskellige samarbejdsformer, kommunikation og børns reaktioner og behov.

Hvorfor skal I ansøge om deltage i et samarbejdskursus?

I skal ansøge om at deltage i et samarbejdskursus, hvis I ønsker at få redskaber og hjælp til at samarbejde om jeres barn.

Hvem kan ansøge om et samarbejdskursus?

Samarbejdskurset henvender sig til alle forældre, som er gået fra hinanden.

I skal begge deltage, da der er øvelser undervejs, som I skal lave sammen.

I Aabenraa er der dog mulighed for at en forælder kan deltage i et forældrekursus, selvom den anden forælder ikke ønsker at deltage.

Hvordan foregår et samarbejdskursus?

Et samarbejdskursus foregår i Familieretshuset og er en blanding af oplæg og øvelser.

Samarbejdskurset består af 2 kursusgange, som afholdes med 14 dages mellemrum. Hver kursusgang varer 3 timer.

I kan vælge at deltage på kurser inden for normal arbejdstid eller sidst på dagen/først på aftenen.

Samarbejdskurserne afholdes af to rådgivere fra Familieretshuset, og der kan deltage op til 12 forældrepar ad gangen

Vi udbyder samarbejdskurser løbende i alle vores afdelinger.

Hvilke andre tilbud har Familieretshuset?