Barnets kontaktperson

Uenigheder mellem forældrene kan skabe usikkerhed i børnenes liv. Det kan handle om, hvordan børnenes hverdag skal se ud, hvor børnene skal bo, hvor meget tid de skal tilbringe i jeres respektive hjem, samt hvem der skal træffe de overordnede beslutninger. Børn reagerer typisk på disse usikkerheder, når forældre er i gang med at få hjælp til at få afklaret en konkret uenighed i Familieretshuset. Derfor tilbyder Familieretshuset, at barnet kan få en kontaktperson, som støtter og inddrager barnet under forældrenes forløb. Kontaktpersonen er en børnesagkyndig fra Børneenheden.

Formålet med at give barnet en kontaktperson er at sikre, at der er en børnesagkyndig, der har fokus på barnets trivsel og inddragelsen af barnet perspektiv under hele forløbet i Familieretshuset og evt. familieretten.

Hvad er formålet med at give barnet en kontaktperson?

Barnet støttes og aflastes ved, at barnet får en fast kontaktperson fra Børneenheden, som sætter barnet først, og som taler med barnet, når det inddrages gennem en samtale. Kontaktpersonen følger barnet gennem forløbet og svarer på barnets konkrete spørgsmål, når forældrenes uenighed er svær at håndtere.

Gennem tilbud om en kontaktperson styrkes barnets stemme og barnets deltagelse i processen bl.a. ved, at barnet orienteres om, hvilke rettigheder det har. Herunder retten til en bisidder og barnets initiativret, samt hvordan Børneenheden kan hjælpe og støtte barnet. Rådgivningen kan tilbydes ved, at barnet inviteres til en børnesagkyndig rådgivning hos kontaktpersonen, eller at barnet inviteres til at benytte sig af Familieretshusets øvrige rådgivningstilbud til børn herunder børnegrupper og rådgivningslinjen.

Du kan vise dit barn siden Hvordan kan Familieretshuset hjælpe dig? på Familierethusets hjemmeside for børn migimidten.dk

Her kan barnet læse mere om mulighederne for at snakke med en voksen i Familieretshuset og se en lille film om, hvad en kontaktperson er for noget.

Hvem deltager?

Som hovedregel  taler kontaktpersonen med barnet alene.

Hvilken støtte kan barnet få af kontaktpersonen?

Jeres barn kan få rådgivning og støtte af  sin kontaktperson både over telefonen og ved at barnet kommer ind til en rådgivningssamtale under forældrenes forløb i Familieretshuset og evt. i  Familieretten. Støtten og rådgivningen tager udgangspunkt i det, som jeres barn har behov for.

Samtalerne med kontaktpersonen kan være et frirum for jeres barn, hvor det kan få talt om emner, som det ellers kan være svære at få talt om med familie og venner. De oplevelser barnet har haft i forbindelse med jeres brud eller vanskeligheder i jeres samarbejde, kan bedre håndteres for barnet, når barnet får sat ord på.

Børn kan nogle gange opleve, at det er deres skyld at I er flyttet fra hinanden, eller at I kommer op og skændes. Børn kan også påtage sig opgaver i en brudt familie, som gør det svært for barnet at koncentrere sig om deres vigtigste opgave: at vokse og udvikle sig. Fx kan børn kæmpe for, at det skal være retfærdigt for jer forældre. De kan holde egne følelser tilbage for at tage hensyn til jer. De kan forsøge at trøste/hjælpe en forælder, der har det svært. De kan tage ansvar for at mægle imellem jer, så I kan blive gode venner igen.

Kontaktpersonen kan forsikre jeres barn om, at det ikke er skyld i problemerne. Kontaktperson kan også fortælle, at I får hjælp af Familieretshuset, så barnet kan slippe ansvaret og holde fokus på sit børneliv. Kontaktpersonen vil støtte jeres barn i at kunne fortælle jer mere åbent om deres følelser, behov og ønsker, hvis jeres barn har for brug for det.

Kontaktperson har endvidere til opgave, at fortælle jeres barn om hvilke andre tilbud der er til barnet i Familieretshusets Børneenhed. Nemlig Børnenes Skilsmissetelefon og børnegrupper.

Kontaktpersonen skal også fortælle barnet om barnets rettigheder i Familieretshuset og Familieretten. Barnet har ret til at få en bisidder med, hvis barnet skal inddrages til en børnesamtale, når I skal have afklaret jeres uenighed omkring samvær, bopæl og forældremyndighed. Barnet har også en initiativret, når barnet er fyldt 10 år. Læs mere om barnets initiativret her