Bør­ne­sam­ta­len

Jeres barn har ret til udtale sig om sine tanker og følelser omkring sin situation, når I som forældre får hjælp til at få afklaret jeres uenigheder, om hvordan børnenes hverdag skal se ud ift. hvor børnene skal bo, hvor meget tid, de skal tilbringe i jeres respektive hjem samt hvem, der skal træffe de overordnede beslutninger i jeres børns liv.

Familieretshuset vil derfor som udgangspunkt indkalde jeres barn til en børnesamtale når I har været til familieretlig udredning (link til familieretlig udredning) eller familiemægling. Barnet vil i den forbindelse få udpeget en kontaktperson, som vil være den børnesagkyndige fra Børneenheden som taler med jeres barn, når barnet skal inddrages eller har behov for støtte og rådgivning.

Formålet med børnesamtalen

Formålet med børnesamtalen er at give jeres barn mulighed for at udtale sig om sine tanker, følelser og ønsker om samvær og/eller bopæl og/eller forældremyndighed. Formålet er også at tilbyde jeres barn rådgivning om de problemstillinger der fylder hos jeres barn.

Hvordan kan I forberede jeres barn på børnesamtalen?

Nogle børn tør ikke sige deres mening til samtalen, fordi de er bekymrede for, om de gør deres forældre kede af det eller vrede. Derfor er det vigtigt, at du inden samtalen hjælper dit barn med at forberede sig på at sige sin mening.

Nogle børn tror, at det er deres ansvar at træffe de voksnes beslutninger. Derfor er det vigtigt, at du forklarer forskellen på at blive hørt og at beslutte noget.

Du kan vise dit barn siden Skal du til børnesamtale i Familieretshuset? på Familierethusets hjemmeside for børn migimidten.dk

Her kan barnet læse mere om børnesamtalen og se en lille film om, hvad en børnesamtale handler om.

Hvad taler barnets kontaktperson med barnet om?

Barnet vil blive hørt i forhold til det spørgsmål, som I som forældre mangler afklaringen omkring og vil også blive tilbudt rådgivning.