Når vi behandler din sag

Der er forskellige måder at behandle din sag på alt efter, hvor kompliceret den er. For at give dig en smidigere og mere præcis behandling fra starten, screener vi først din sag. Herefter afgør vi, om der er brug for familiemægling eller familieretlig udredning.

Familiemægling

Når I rejser en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, vælger Familieretshuset, hvis der er brug for et møde, om vi indkalder jer til en familiemægling eller til en familieretlig udredning. Her kan I læse mere om familiemægling.

Familieretlig udredning

Når I rejser en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, vælger Familieretshuset, hvis der er brug for et møde, om vi indkalder jer til en familiemægling eller til en familieretlig udredning. Her kan I læse om familieretlig udredning.