Når vi be­hand­ler din sag

Der er forskellige måder at behandle din sag på alt efter, hvor kompliceret den er. For at give dig en smidigere og mere præcis behandling fra starten, screener vi først din sag. Herefter afgør vi, om der er brug for familiemægling eller familieretlig udredning.

Fa­mi­lie­mæg­ling

Når I rejser en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, vælger Familieretshuset, hvis der er brug for et møde, om vi indkalder jer til en familiemægling eller til en familieretlig udredning. Her kan I læse mere om familiemægling.

Fa­mi­li­e­ret­lig ud­red­ning

Når I rejser en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, vælger Familieretshuset, hvis der er brug for et møde, om vi indkalder jer til en familiemægling eller til en familieretlig udredning. Her kan I læse om familieretlig udredning.