Fa­mi­lie­mæg­ling

Når I har brug for hjælp til at håndtere jeres situation som forældre til børn i en brudte familie, er der to forskellige døre til Familieretshuset. I kan bruge døren til de åbne tilbud som børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling eller samarbejdskursus. I kan også vælge at rejse en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær. Når I går ind af den dør, vælger Familieretshuset, hvis der er brug for et møde, om vi indkalder jer til en familiemægling eller til en familieretlig udredning. Her kan I læse mere om familiemægling.

Familiemægling

Formålet med familiemægling er at:

  • støtte jer i at få talt om og finde fælles løsninger på jeres uenigheder
  • støtte jer i at få det bedst mulige samarbejde
  • hjælpe jer med at få lavet og skrevet aftaler om samværet, børnenes bopæl og forældremyndigheden.

Vi ved at uenigheder om, hvordan børnenes hverdag skal se ud ift. hvor børnene skal bo, hvor meget tid, de skal tilbringe i jeres respektive hjem samt hvem, der skal træffe de overordnede beslutninger i jeres børns liv, kan skabe usikkerhed for børn. Når der er ro om børns hverdag og børn er trygge, kan de bruge deres kræfter på deres vigtigste opgave: at vokse og udvikle sig. Ingen kender jeres børn så godt, som I gør, og derfor tror vi også på, at I vil være de bedste til at finde frem til de aftaler, der vil fungere bedst for jeres børn. I familiemæglingen hjælper vi jer til at indgå de bedst mulige aftaler ved at rådgive jer om børns behov og situation og ved at mægle imellem jer.

Hvem skal I møde til familiemæglingen?

Familiemægling varetages af børnesagkyndige rådgivere med særlig viden om børns udvikling, tilknytning og trivsel, børns reaktioner på forældres samlivsbrud og forældrekonflikter, forældresamarbejde, parforholds-dynamikker, kommunikation, konfliktløsning, sorg og krise.

Den børnesagkyndige har et grundlæggende kendskab til den familieretlige lovgivning, der på forskellig måde har betydning for jeres situation.

En eller flere familiemæglinger?

Familiemæglingen er det første møde med Familieretshuset. Måske kan vi hjælpe jer med de aktuelle uenigheder i det første møde. Kan vi ikke det, vil vi gerne holde endnu en familiemægling med jer. Det kan være, vi bliver enige med jer om,at vi skal tale med jeres børn inden næste møde. Det kan også være, at I sammen taler med jeres børns institutioner og skoler, inden vi mødes igen.

En anden mulighed er, at der skal gå et stykke tid inden en ny familiemægling, fordi I gerne vil kunne følge op på de aftaler, I har lavet sammen med os.

Konflikthåndtering og rådgivningsforløb

Vi ved, at forældrekonflikter er skadelige for børn, derfor vil vi gerne i familiemæglingssporet ruste jer til at kunne kommunikere konstruktivt, træffe fælles beslutninger, løse evt. fremtidige konflikter, støtte hinandens relation til jeres børn, sikre rolige og trygge overleveringer osv.

Det håber vi at kunne bidrage til ved at invitere jer til at bruge vores åbne tilbud om konfliktmægling, børnesagkyndig rådgivning eller samarbejdskursus. Også selv om I har fået klaret de aktuelle uenigheder i det første eller andet møde. Her kan I få mere hjælp til at få taget livtag med konflikter eller få samarbejdet tilrettelagt bedst muligt.

Mere på spil

Det kan under familiemæglingen vise sig, at I har andre udfordringer end det, der følger af jeres brudte familie. Eksempelvis hvis den af jer, der har henvendt sig, ikke har fået oplyst om forhold som vold, psykisk sygdom eller misbrug. Her kan den børnesagkyndige eventuelt i samarbejde med en jurist i afdelingen vurdere, at vi gerne vil have jeres situation grundigere udredt. Det gør vi for at sikre, at vi har tilstrækkelig viden om jeres børns forhold til, at vi kan rådgive jer om, hvilke aftaler, der kunne være bedst for jeres børn.

Juridiske afgørelser

Er situationen den, at I efter familiemæglingen har brug for, at nogen træffer beslutninger for jer om, hvordan forældremyndigheden, bopælen og samværet skal være for jeres børn, vil den børnesagkyndige bistå jer med at få jeres henvendelse videre til en jurist i afdelingen. Juristen vil hjælpe jer med at få jeres sag beskrevet, så den kan gå videre til Familieretten ved domstolene – eller til juridisk afgørelse i Familieretshuset.