Ældre nyhed: 20. november 2023

Mi­ni­ster ud­pe­ger med­lem­mer til det rå­d­gi­vende ud­valg

Den 14. november udpegede Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil nye medlemmer til det rådgivende udvalg.

Det rådgivende udvalg har til opgave at rådgive Familieretshuset om familieretlige, socialfaglige og socialretlige problemstillinger af betydning for Familieretshusets virke og skal derfor medvirke til at sikre kvaliteten af Familieretshusets sagsbehandling og den løbende udvikling i Familieretshusets tilbud til børn og familier.

Da Familieretshuset blev etableret i 2019, nedsatte ministeren samtidigt et rådgivende udvalg bestående af en række enkeltpersonsmedlemmer, som kunne bidrage med ekspertviden inden for de områder, som Familieretshuset arbejder med.

Udvalget har nu siddet i en fireårig periode, og den 14. november udpegede Social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, medlemmer til det rådgivende udvalg, der skal sidde den næste periode. Det er medlemmer, der dækker et bredt spektrum af kompetencer og har forskellige baggrunde.

Følgende personer er udpeget som medlemmer:

 • Alexandra Castenschiold Paaske, Familieretsadvokat og medlem af bestyrelsen i Danske Familieadvokater
 • Jesper Lohse, Formand for Foreningen Far
 • Andrea Haugsted Jedrzcjowska, Chef for Jura og Medlemmer, LOKK
 • Pernille Kristoffersen, National rådgivningshef, Mødrehjælpen
 • Anni Højmark, Dommer og retspræsident for retten i Svendborg
 • Ingrid Hartelius Dahl, Teamleder for Politisk Stab og Bisidderteamet, Børns Vilkår
 • Anton Rasmusen, Børne- og familiechef, Ikast-Brande kommune
 • Mai Heide Ottosen, Seniorforsker, VIVE
 • Bente Boserup, Forperson for Børnerådet
 • Rikke Underbjerg, Chef for Socialfaglighed og Jura, Mandecenteret
 • Trine Schaldemose, Chef for Politik og Analyse, Landsorganisationen for sociale tilbud
 • Rene Vinding Christensen, Chefkonsulent og rådgiver, Fædrenes Hus
 • Morten Thorsøe Secher, Direktør, Landsforeningen Børn og Forældre

Der er lagt vægt på at udpege medlemmer med stor faglig viden på det børne- og familiefaglige område. Medlemmerne virker i udvalget i personlig kapacitet og ikke som repræsentant for en arbejdsgiver eller interesseorganisation.

Familieretshusets direktør, Anette Hummelshøj, er formand for udvalget.