Samvær i fe­ri­er

Den forælder, der har barnet boende, må ikke placere ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, hvis det går ud over barnets samvær med den anden forælder.

Ferier er ofte et af de punkter, der giver mange uoverensstemmelser. Derfor er en god idé at lave ordninger for samvær i ferier og helligdage. I kan for eksempel aftale følgende samvær:

  • sommerferie: 2-3 uger
  • 1 uge i enten efterårs- eller vinterferie
  • halvdelen af påsken
  • i julen, så I har samvær juleaften hvert andet år
  • nytår hvert andet år
  • eventuelt samvær ved andre kulturelle og religiøse begivenheder.

Hvis I ikke selv kan aftale samværet, og vi ikke kan hjælpe jer til at blive enige, kan vi træffe en afgørelse ud fra, hvad der er bedst for barnet.

Samvær i udlandet

Hvis I har fælles forældremyndighed, kan I begge rejse med barnet til udlandet, uden at det kræver samtykke fra den anden forælder eller en afgørelse fra Familieretshuset. Det gælder dog ikke, hvis I er uenige om forældremyndigheden. Så kræver det samtykke fra den anden forælder. I den situation kan Familieretshuset også give tilladelse til, at I kan tage barnet med til udlandet i en kortere periode.

Hvis den ene forælder har forældremyndigheden alene, gælder andre regler.  Familieretshusets afgørelser gælder nemlig kun samvær i Danmark og de andre nordiske lande.

I dette tilfælde kan I selv aftale, at barnet i forbindelse med samvær kan komme med til udlandet. Hvis I ikke kan blive enige, kan du anmode Familieretshuset om at tage stilling til, om du må tage barnet med til udlandet i forbindelse med samværet. Vi vil så vurdere, om det er godt for barnet. I mange tilfælde vil vi bestemme, at barnet må komme med på ferierejser eller familiebesøg i udlandet.

Placering af ferien

Den forælder, der har barnet boende (bopælsforælder), må ikke placere ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, hvis det går ud over barnets samvær med den anden forælder (samværsforælderen). Det må kun ske, hvis forældrene selv aftaler det, eller hvis Familieretshuset giver tilladelse til det.

Almindelige ferie- og helligdagsperioder defineres som dem, vi kender fra skoleferieåret, dvs. efterårs-, jule-, vinter-, påske- og skolesommerferie.

Hvis bopælsforælderen ønsker ferie med barnet i en periode, hvor det vil gå ud over samværsforælderens tid med barnet, skal I i første omgang forsøge at blive enige om en løsning. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan bopælsforælderen søge Familieretshuset om bortfald af det samvær, der falder sammen med den ønskede ferie.

Ifølge reglerne skal ønsket være særligt velbegrundet. Det kan eksempelvis være, hvis der opstår en ekstraordinær mulighed for bopælsforælderen for at holde ferie sammen med barnet på grund af udefra kommende omstændigheder, som bopælsforælderen ikke har indflydelse på.