Forældreansvar

Hvis I flytter fra hinanden, skal I blive enige om en række forhold for jeres børn. Hvor skal børnene bo? Skal forældremyndigheden fortsat være fælles? Hvordan skal børnene have samvær med den forælder, de ikke bor hos? Skal den ene forælder betale børnebidrag til den anden?

I Familieretshuset kan I få hjælp til at finde en løsning på de spørgsmål.

Selvom I ikke længere bor sammen, er I alligevel begge børnenes forældre resten af livet. For mange kan det være vanskeligt at samarbejde om børnene, og der kan opstå konflikter. Det er meget svært for børnene, hvis de to personer, børnene holder allermest af, bekriger hinanden. Vi kan hjælpe jer med at få et godt samarbejde.

Forældremyndighed

Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn. I visse tilfælde kan en forælder dog have forældremyndighed over barnet alene.

Børnebidrag

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen.

Samvær

Det er vigtigt for barnet at have samvær med begge sine forældre. Der er mange muligheder, og det gælder om at finde den løsning, der passer bedst til jeres barn.

Faderskab

Om faderskab. Børn, der er født i Danmark, skal som udgangspunkt have registreret en far.

Barnets bopæl

Fra den 1. april 2019 er det muligt at give barnet ”delt bopæl”. Det betyder, at begge forældre er bopælsforældre. Barnet vil dog fortsat kun have én folkeregisteradresse.

Medmoderskab

Når to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion (donor), vil den kvinde, der føder barnet, automatisk blive registreret som barnets mor (medmoderskab). Den anden kvinde kan til gengæld blive registreret som barnets medmor.

Børnebortførelse

Her kan du finde oplysninger om, hvor du kan henvende dig, hvis dit barn er blevet bortført.