Trist pige i blåt rum

For­æl­dre­ansvar

Hvis I flytter fra hinanden, skal I blive enige om en række forhold for jeres børn. Hvor skal børnene bo? Skal forældremyndigheden fortsat være fælles? Hvordan skal børnene have samvær med den forælder, de ikke bor hos? Skal den ene forælder betale børnebidrag til den anden?

I Familieretshuset kan I få hjælp til at finde en løsning på de spørgsmål.

Selvom I ikke længere bor sammen, er I alligevel begge børnenes forældre resten af livet. For mange kan det være vanskeligt at samarbejde om børnene, og der kan opstå konflikter. Det er meget svært for børnene, hvis de to personer, børnene holder allermest af, bekriger hinanden. Vi kan hjælpe jer med at få et godt samarbejde.

Over­blik samvær

Få her overblik over samvær, herunder ret til erstatningssamvær, transport af barnet ifm. samvær, udlevering og afhentning af barnet, manglende fremmøde og overvåget samvær.

Over­blik for­æl­dre­myn­dig­hed

Få her overblik over forældremyndighed, overdragelse heraf til den ene forælder eller til andre, børnebortførelse og midlertidig forældremyndighed over mindreårige udlændinge.

Over­blik bopæl

Få her overblik over barnets bopæl samt eventuelle uenigheder herom, krisehjælp og særlige forhold, registrering af barnet og varsel af flytning.

Bør­ne­bi­drag

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen. Forældre har nemlig pligt til at forsørge deres børn, uanset om de bor sammen med barnet eller ej.

Fa­der­skab

Om faderskab. Børn, der er født i Danmark, skal som udgangspunkt have registreret en far.

Med­mo­der­skab

Når to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion (donor), vil den kvinde, der føder barnet, automatisk blive registreret som barnets mor (medmoderskab). Den anden kvinde kan til gengæld blive registreret som barnets medmor.

Bør­ne­bort­fø­relse

Her kan du finde oplysninger om, hvor du kan henvende dig, hvis dit barn er blevet bortført.