Teenager i højt hop på grøn naturbaggrund

Samvær

Det er vigtigt for barnet at have samvær med begge sine forældre. Der er mange muligheder, og det gælder om at finde den løsning, der passer bedst til jeres barn.

Ny af­ta­le om samvær

I kan altid aftale en ændring af samværet. Hvis I kan finde frem til en fælles aftale om samvær, kan I selv lave en skriftlig aftale. Jeres aftale er ligeså bindende som en aftale eller afgørelse, der laves i Familieretshuset.

Du har ret til er­stat­nings­samvær

Ifølge loven har du helt automatisk ret til et såkaldt erstatningssamvær, hvis samværet bliver aflyst af den forælder, der har barnet boende.

Gu­ide til samvær

Hvor meget samvær skal der egentlig være? Det korte svar er, at der skal være lige så meget samvær, som det enkelte barn har brug for. Det vil altid være en konkret vurdering i hver enkelt situation. Find vores samværsguide her.

Hvad er bedst for bar­net?

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv. Derfor er det godt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet.

Hvem skal hente og bringe bar­net?

I har som forældre et fælles ansvar for at hente og bringe jeres barn i forbindelse med samvær. I skal aftale den transportordning, som I mener, er bedst for jeres barn, og mest hensigtsmæssigt i forhold til jeres situation.

Hvis bar­net ik­ke af­le­ve­res til­bage

Hvis samværet ikke respekteres, og dit barn ikke bliver leveret tilbage efter samvær, kan du få hjælp hos familieretten.

Hvis du ik­ke kan få dit barn ud­le­ve­ret

Hvis samværet ikke respekteres, og du ikke kan få udleveret dit barn fra den anden forælder, kan du få hjælp hos familieretten.

Hvis samvær­s­for­æl­der ik­ke mø­der op til samvær

Jeres barn har brug for begge forældre. Det har også brug for nogle trygge rammer og faste mønstre. Derfor er det vigtigt, at samværsordningen kører efter aftalerne.

Over­vå­get samvær

Overvåget samvær betyder, at barnets samvær med sin far eller mor skal foregå i Familieretshuset, mens der er en professionel børnesagkyndig til stede. Se information om forsamtaler for overvåget samvær.

Samvær, når der er to ulige uger i træk

Hvis I som forældre har en samværsaftale, så gælder det, der står i aftalen. I kan altid aftale noget andet, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige, kan der søges om en ændring af samværet, men det vil kræve væsentligt ændrede forhold.

Bør­ne- og un­gey­del­sen hæn­ger sam­men med samvær og for­æl­dre­myn­dig­hed

Hvis du vil ændre udbetalingen af børne- og ungeydelsen, er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte. De kan bede om dokumentation fra Familieretshuset. Familieretshuset udarbejder dog ikke dokumentation om samvær, hvor formålet alene er at ændre udbetalingen af børne- og ungeydelsen.