Hvis du ikke kan få dit barn udleveret

Hvis samværet ikke respekteres, og du ikke kan få udleveret dit barn fra den anden forælder, kan du få hjælp hos familieretten. Det gælder uanset om der foreligger en afgørelse, eller om I selv har lavet en aftale om samvær.

Har I selv lavet aftalen, er det dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan ”tjene som grundlag for fuldbyrdelse”.

Hvis du ikke kan få dit barn udleveret til samvær, skal du anlægge en sag på minretssag.dk.

Du kan læse mere om, hvordan familieretten vil behandle din sag her. På siden finder du også en vejledning i hvordan, du anlægger sagen på minretssag.dk

Sagen vil blive behandlet i den retskreds, hvor barnet bor. Du kan finde den rigtige retskreds og rettens adresse og telefonnummer på domstol.dk

Her kan du også finde vejledning til anmodning af familieretten om udlevering af barn.