Pige med finger briller

Samvær

Der kan være flere grunde til at ændre på samværsordningen for jeres barn. Måske er I lige gået fra hinanden og skal lave en ny ordning. Måske ønsker I en ændring af ordningen. Måske bliver den nuværende ordning ikke overholdt.

Afslag på samvær

Vær opmærksom på, at Familieretshuset eller familieretten i særlige tilfælde kan afslå at fastsætte et samvær. Det gør vi, hvis vi vurderer, at det ikke er til barnets bedste. Det samme gælder for ophævelse et samvær.

Vi kan eksempelvis afslå eller ophæve samvær, hvis:

  • der har været lang tids adskillelse mellem barnet og samværsforælderen
  • der er ustabilitet hos samværsforælderen
  • der er chikane omkring samarbejdet
  • samværsforælderen har været voldelig
  • barnet ikke ønsker det