Hvis samværsforælder ikke møder op til samvær

Jeres barn har brug for begge forældre. Det har også brug for nogle trygge rammer og faste mønstre. Derfor er det vigtigt, at samværsordningen kører efter aftalerne.

Hvis den anden forælder ikke henter jeres barn til den aftalte tid, kan myndighederne ikke hjælpe med at gennemtvinge samværet. Hverken os i Familieretshuset eller familieretten. Det skyldes, at man ikke ad rettens vej kan gennemtvinge et samvær, der ikke er ønsket. I stedet kan I søge det, vi kalder børnesagkyndig rådgivning.