Ny aftale om samvær

I kan altid aftale en ændring af samværet. Hvis I kan finde frem til en fælles aftale om samvær, kan I selv lave en skriftlig aftale. Jeres aftale er ligeså bindende som en aftale eller afgørelse, der laves i Familieretshuset.

Hvis I er enige om at ændre samværet, er der ikke behov for, at I kontakter Familieretshuset.  Vi har lavet en blanket, I kan bruge. I skal blot underskrive aftalen i to eksemplarer, så I har et eksemplar hver. Det er altså ikke nødvendigt at sende aftalen til Familieretshuset.

Når I laver aftalen, skal I være opmærksomme på, at Familieretshuset normalt kun kan ændre en aftale om samvær, hvis der er sket noget væsentligt, siden I indgik aftalen.

Deleordninger

I har mulighed for at aftale, at barnet skal være lige meget hos jer begge. Det betyder ikke nødvendigvis, at det skal være en 7/7 ordning. Det kan eksempelvis også være, at 14/14 ordning eller en 3/3 ordning. Deleordning betyder kun, at I deler barnet 50 % af tiden.

En deleordning vil normalt forudsætte, at I bor i nærheden af hinanden, at I har et godt samarbejde og at barnets dagligdag ikke påvirkes væsentlig af, om det opholder sig hos den ene eller den anden forælder.

Hvis I laver en sådan deleordning og deler udgifterne til barnets forsørgelse, vil der normalt ikke blive fastsat børnebidrag.

Hvis I er i tvivl om, hvad der er bedst for jeres barn, eller I ikke kan blive enige, kan I få hjælp i Familieretshuset.

Du kan hente aftaleblanketten her.

Hent aftaleblanketten her

Hvis aftalen ikke overholdes

Den aftale I laver, kan bruges til at gennemtvinge samværet ved familierettens hjælp. Eksempelvis hvis aftalen ikke bliver overholdt af den forælder, der har barnet boende.

Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan ”tjene som grundlag for fuldbyrdelse”.