Overvåget samvær

Overvåget samvær betyder, at barnets samvær med sin far eller mor skal foregå i Familieretshuset, mens der er en professionel børnesagkyndig til stede. Det er kun en løsning, hvis Familieretshuset eller familieretten vurderer, at der ikke er andre muligheder for samvær mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos os.

Forsamtaler før det overvågede samvær

Inden et samværsforløb starter skal begge forældre og barnet deltage i en forsamtale med den børnesagkyndige, som vil være til stede under det overvågede samvær. Det er vigtigt, at forældrene og barnet kender til rammerne, og hvad der forventes af dem, samt hvad de kan forvente af den børnesagkyndige.

Til forsamtalen vil forældrene blandt andet blive oplyst om, hvem der vil være tilstede under samværet, hvordan samværet afsluttes fra gang til gang, hvad I som forældre har ansvar for under samværet og hvad der er den børnesagkyndiges rolle. Desuden vil det være muligt, at få afklaret evt. spørgsmål samt at indgå aftaler om hvordan samværet skal forløbe.