Barn i gul jakke løber på lys legeplads

Gu­i­de til samvær

Hvor meget samvær skal der egentlig være? Det korte svar er, at der skal være lige så meget samvær, som det enkelte barn har brug for. Det vil altid være en konkret vurdering i hver enkelt situation.

Det er som udgangspunkt jer som forældre, der sammen aftaler, hvordan samværet skal tilrettelægges. Der er ikke fastsat noget standardsamvær eller minimumssamvær i loven. Hvis vi bliver involveret i afgørelsen, træffer vi og familieretten altid afgørelsen efter, hvad der er bedst for barnet.

Hvad skal du lægge vægt på?

Når vi skal hjælpe med at finde frem til den bedste løsning for jeres barn, er der en række ting, vi lægger vægt på. Det er blandt andet:

  • barnets alder og modenhed
  • barnets holdning til samværet
  • barnets dagligdag, herunder fritidsaktiviteter
  • samværsforælderens og barnets kontakt hidtil
  • forældrenes samarbejdsevne
  • forældrenes arbejdsmæssige og personlige forhold
  • afstanden mellem forældrenes bopæle
  • barnets kontakt til søskende og evt. halvsøskende
  • andre praktiske forhold.

Hvis der ikke er mulighed for direkte samvær

Hvis der ikke er mulighed for direkte samvær, kan I aftale andre former for kontakt. Det kan eksempelvis være via telefon, brev, elektronisk post, Skype eller lignende.

Hvis vi skal træffe en beslutning om anden kontakt, skal det være en meget speciel situation. Typisk hvis der ikke er mulighed for samvær.  Anden kontakt end personligt kontakt vil normalt forudsætte, at der ikke er personlig kontakt – eller kun meget begrænset kontakt

Vær opmærksom på, at denne form for kontakt ikke kan gennemføres ved tvang.