I har som forældre et fælles ansvar for at hente og bringe jeres barn i forbindelse med samvær. I skal aftale den transportordning, som I mener, er bedst for jeres barn, og mest hensigtsmæssigt i forhold til jeres situation.

I kan eksempelvis vælge at fordele transporten sådan, at den forælder, der skal have barnet (samværsforælder), afhenter det. Den anden forælder (bopælsforælder) sørger så for at hente barnet, når det skal hjem igen. Det er en populær model.

Nogle forældre aftaler, at børnene kan rejse alene. DSB har på nogle togstrækninger tilbud om, at børnene kan rejse med børneguide. Se nærmere om børneguide på DSB's hjemmeside. Hvis I ikke er enige om, at børnene skal rejse alene, er vi normalt tilbageholdne med at bestemme dette.

Et lovkrav

Det står i loven, at det er forældrenes fælles ansvar at hente og bringe barnet i forbindelse med samvær. Hvis I ikke er enige om transporten, kan Familieretshuset eller familieretten derfor som udgangspunkt ikke løse den tvist. Vores handlemuligheder er meget restriktive, og vi vil kun i helt særlige tilfælde kunne fastsætte nogle vilkår for transport.

Kan jeg få hjælp til transportudgifterne?

Som udgangspunkt skal I selv dække udgifterne til transport i forbindelse med samvær. Hvis din indtægt er lav, kan kommunen måske hjælpe dig med tilskud til transportudgifterne.

Du kan kun få hjælp, hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Du kan kontakte socialforvaltningen i din kommune for at høre, om du har mulighed for at få hjælp.