Du har ret til erstatningssamvær

Ifølge loven har du helt automatisk ret til et såkaldt erstatningssamvær, hvis samværet bliver aflyst af den forælder, der har barnet boende. Reglerne siger, at hvis samværet ikke gennemføres, har du automatisk krav på samvær i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som er aftalt eller fastsat. Det gælder dog ikke overvåget samvær.

Formålet med denne ordning er at opretholde barnets faste kontakt med samværsforælderen. Samtidig er det med til at forebygge, at bopælsforælderen igen aflyser et samvær.