Hvis barnet ikke afleveres tilbage

Hvis dit barn ikke bliver afleveret tilbage efter samvær, kan du få hjælp hos familieretten. Det gælder uanset om der foreligger en afgørelse, eller om I selv har lavet en aftale om samvær.

Hvis dit barn ikke bliver afleveret tilbage, skal du anlægge en sag på minretssag.dk.

Du kan læse mere om, hvordan familieretten vil behandle din sag her. På siden finder du også en vejledning i hvordan, du anlægger sagen på minretssag.dk

Sagen vil blive behandlet i den retskreds, hvor barnet bor. Du kan finde den rigtige retskreds og rettens adresse og telefonnummer på domstol.dk