Pige kigger ud ad vinduet fra et rum med blå baggrund

Hvad betyder forældremyndighed?

Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn. Der er to forskellige sæt regler alt efter om børnene er født før eller efter 1. oktober 2007.

Hvis I er enige om at ændre til ene forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over jeres barn, men ikke bor sammen længere, kan I aftale at ophæve den fælles forældremyndighed og overdrage forældremyndigheden til den ene forælder alene.

Hvis du ønsker at ændre til ene forældremyndighed

Hvis I ikke er enige om at ændre forældremyndigheden, skal I kontakte Familieretshuset.

Overførsel af forældremyndighed til andre

Hvis du har forældremyndigheden over dit barn, men ønsker at overføre den til andre end den anden forælder, skal aftalen godkendes af Familieretshuset. Det samme gælder, hvis du vil have forældremyndigheden fælles med andre end den anden forældre.

Børnebortførelse

Her kan du finde oplysninger om, hvor du kan henvende dig, hvis dit barn er blevet bortført.

Midlertidig forældremyndighed over udlændinge under 18 år med opholdstilladelse i DK

Om midlertidig forældremyndighed over udlændinge under 18 år med opholdstilladelse i DK (UMA børn).