Når du har ene forældremyndighed

Når du har forældremyndigheden over dit barn, skal du drage omsorg for barnet og træffe beslutning om barnets personlige forhold.

Sådan ændrer du til ene forældremyndighed

Aftalen skal anmeldes til Familieretshuset på en særlig blanket for at være gyldig. Blanketten skal underskrives af jer begge to. Når Familieretshuset har modtaget anmeldelsen, sender vi jer en kvittering for modtagelsen. Når I har modtaget den, er aftalen gyldig.

Barnets ret til samvær

Selv om du har forældremyndighed over barnet, har barnet stadig ret til samvær med den anden forælder. Den anden forælder har også ret til at få oplysninger om jeres barn.

Hvad kan du bestemme?

Hvad kan den forælder, der har ene forældremyndighed bestemme? Og hvad har den forælder, der har samvær at skulle have sagt? Få et overblik i skemaet herunder.

|

Hvad du kan bestemme, hvis du har forældremyndigheden alene

|

Hvad du som samværsforælder selv kan bestemme

| |

Direkte daglig omsorg

Daginstitution

Fritidsaktiviteter

Flytning indenlands

Skolepsykolog

Børnesagkyndig rådgivning

Værgemål

Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb

Skolevalg, videreuddannelse

Skolefritidsordning

Risikobetonet fritidsaktivitet

Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne

Navnevalg

Religiøse forhold

Pas

|

Afgørelser, der relaterer sig til samvær - direkte omsorg

Fritidsaktiviteter

|