Hvad betyder forældremyndighed?

Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn. Der er to forskellige sæt regler alt efter om børnene er født før eller efter 1. oktober 2007.

Fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over et barn, betyder det, at I skal drage omsorg for barnet, og at I skal træffe beslutning om barnets personlige forhold.

I skal beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for, at alle barnets behov bliver dækket. I skal sørge for barnets mad, tøj, bolig og lignende. I har også ret til at bestemme, hvad barnet skal og ikke skal.

I kan bestemme, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, hvor det skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have, om barnet skal have pas og alt andet, der har betydning for barnet.

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, med mindre barnet eller den unge er blevet gift.

Har I forældremyndigheden over et barn, er I også barnets værge. Det betyder, at I har ansvaret for barnets indtægter og formue.

Ene forældremyndighed

I visse tilfælde kan en forælder have forældremyndighed over barnet alene. Det er hvis:

  • I selv har aftalt og anmeldt, at én af jer har forældremyndigheden alene
  • I har været i statsamtet, Statsforvaltningen eller Familieretshuset og lavet en aftale om, at én af jer skal have forældremyndigheden alene
  • I har været i retten, og retten har besluttet, at én af jer skal have forældremyndigheden alene
  • moren i følge lovgivningen har forældremyndigheden alene.