Hvis du vil overføre forældremyndighed til andre

Andre kan fx være slægtninge eller plejeforældre, men det kan også være en anden forælder og dennes ægtefælle eller registrerede partner. Det samme gælder, hvis du vil aftale at have forældremyndigheden fælles med din ægtefælle eller registrerede partner, som ikke er far eller mor til barnet. Familieretshuset kan godkende en aftale, hvis den anses for bedst for barnet.

Her kan du søge om overførsel af forældremyndighed til andre.

Ansøg nu