Hvis du ønsker at ændre til ene forældremyndighed

Hvis I ikke er enige om at ændre forældremyndigheden, skal du kontakte Familieretshuset. Vi vurderer jeres sag og vil forsøge at finde frem til en løsning, I kan leve godt med. Vores arbejde tager udgangspunkt i at finde den bedste løsning for barnet. Første skridt er at skrive en henvendelse til Familieretshuset.

Forløbet

Når I er uenige om forældremyndigheden, vil I i langt de fleste tilfælde blive indkaldt til et møde, hvor vi vil forsøge at finde frem til en fornuftig løsning for alle. Det er altid bedst for jeres barn, hvis I finder en løsning, I kan samarbejde om. Derfor vil vi i første omgang forsøge at hjælpe jer til at blive enige om en løsning.

I Familieretshuset kan I derfor få hjælp til at lave aftaler, som fungerer godt for jeres barn. Det kan være, I er uenige om, hvor barnet skal bo, eller I er i tvivl om, hvem der skal have forældremyndigheden. Vi tilbyder flere former for hjælp.

Børnesagkyndig rådgivning

Børnesagkyndig rådgivning er en hjælp til jer, som ønsker et godt samarbejde til gavn for jeres barn. Rådgivningen tager udgangspunkt i, hvad I har brug for. Nogle har brug hjælp til overhovedet at få samarbejdet i gang, mens andre har brug for at tale om, hvad der er bedst for barnet, eller om barnets reaktioner i forbindelse med samværet og den nye familiesituation.

Børnesagkyndig rådgivning afholdes som videomøde, hvis du har NemID samt en computer, tablet, smartphone eller lignende med internetadgang. Hvis du ikke har det, kan mødet afholdes fysisk i en af Familieretshusets afdelinger.

Konfliktmægling

Familieretshuset tilbyder konfliktmægling til jer, som selv ønsker at gøre en indsats for at blive enige. Konfliktmægling adskiller sig markant fra andre former for tilbud, da der benyttes en helt særlig metode i mæglingen.

Hvis I ikke kan blive enige

Hvis det ikke ved fælles hjælp lykkes at blive enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, eller hvor barnet skal bo, sender vi sagen videre til familieretten. Familieretshuset kan nemlig ikke træffe endelig afgørelse om forældremyndighed og bopæl – det kan kun retten. Sagen skal sendes til retten senest fire uger efter, vi har afsluttet sagen.

Hvad er vente- og sagsbehandlingstiden?