Sags­be­hand­ling­sti­der for samvær, bopæl og for­æl­dre­myn­dig­hed

Sagsbehandlingstiderne afhænger generelt af, hvor kompleks din og din medforældres sag er.

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om samvær er 10 uger
  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om forældremyndighed og bopæl er 9 uger
  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for registrering af aftaler om forældremyndighed er 3 uger
  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om åben rådgivning og konfliktmægling er 8 uger

De gennemsnitlige sagsbehandlingstider beregnes på baggrund af alle sager, der behandles i Familieretshuset. Sagsbehandlingstiden beregnes fra modtagelsen af ansøgningen til den afgørelse, der afslutter den konkrete ansøgning.

Eksempel på et sagsforløb

Når forældre går fra hinanden, er det ikke unormalt, at de ansøger om både samvær, bopæl og forældremyndighed. Forældre kan derfor have flere ansøgninger, og en del af dem modtages og afsluttes løbende fra den første ansøgning modtages til den sidste afgørelse træffes. De gennemsnitlige sagsbehandlingstider er således ikke nødvendigvis et udtryk for det samlede forløb, som børn og forældre oplever, men for den tid, der går fra registreringen af én ansøgning til afslutningen af den specifikke del af sagen.

Herunder ses et eksempel på et sagsforløb i Familieretshuset: Et forældrepar starter sit forløb i Familieretshuset med ansøgning om skilsmisse i maj. Elleve måneder senere afsluttes det med dom i familieretten. Undervejs har de indgivet flere ansøgninger om bl.a. bopæl, børnebidrag og midlertidigt samvær. De sager er der truffet afgørelse i undervejs. Familien kan således opleve et samlet forløb på knap et år, imens Familieretshuset måler sagsbehandlingstiden pr. ansøgning.