Så­dan for­lø­ber for­æl­dre­ansvars­sa­ger

Her kan du få et overblik over den typiske sagsgang, når du har indsendt en ansøgning om samvær, bopæl eller forældremyndighed til Familieretshuset. Du kan også se, hvor i processen du i øjeblikket kan opleve ventetid.

Hvordan Familieretshuset behandler netop din sag, afhænger af sagens type og kompleksitet. Alle sager i Familieretshuset behandles individuelt og ud fra den konkrete situation. Familieretshuset kan derfor ikke på forhånd svare på, hvad der præcis kommer til at ske i din konkrete sag, og hvor lang tid behandlingen af den vil tage.

Nedenfor kan du se step for step, hvad der sker, efter du sender din ansøgning til os. Der er forskellige scenarier alt efter, hvor kompleks jeres sag er.

Du sender en ansøgning

Du sender en ansøgning til Familieretshuset via den digitale selvbetjening: Ansøgninger og blanketter

Du modtager en kvittering

Du modtager med det samme en kvittering i din e-Boks. Det betyder, at din ansøgning er modtaget i Familieretshuset. Sammen med din kvittering modtager du en kopi af den ansøgning, du har udfyldt.

Din sag bliver visiteret

En medarbejder fra Familieretshuset læser din ansøgning og tager stilling til, om din sag skal behandles skriftligt, eller om du skal til møde i Familieretshuset.

Hvis der er tale om en sag, hvor der er akut risiko for barnet og dets trivsel, tages sagen ud og behandles i et særligt spor.

Mødesager: Du modtager en mødeindkaldelse

Hvis Familieretshuset har vurderet, at du skal til møde om din sag, modtager du i din e-Boks en indkaldelse til mødet. Her står, hvor og hvornår du skal komme, hvad mødet handler om, og hvem der deltager. Der står også, hvad du evt. skal forberede eller medbringe.

Desuden indeholder mødeindkaldelsen information om bisiddere, og der vil være et tilbud om en kontaktperson til barnet.

Mødesager: Du skal til møde i Familieretshuset

Du kommer til møde i Familieretshuset. I mødet deltager en børnesagkyndig og/eller en jurist fra Familieretshuset. I sager om børn inviterer vi som udgangspunkt altid både dig og barnets anden forælder med til mødet.

Der er forskellige typer af møder i Familieretshuset. I sager om samvær, forældremyndighed eller barnets bopæl vælger Familieretshuset at indkalde jer til enten en familiemægling eller til en familieretlig udredning. Læs mere her: Når vi behandler din sag

På selve mødet vil sagen enten blive afsluttet, fx ved at I indgår en aftale. Hvis sagen ikke afsluttes, får du på mødet mere information om, hvad der efterfølgende kommer til at ske i din sag.

Mødesager: Mulige forløb efter mødet

Efter det første møde i Familieretshuset er der flere muligheder. Det kan fx være, at:

 • I som forældre har lavet en aftale, som I nu skal overholde
 • du/I kommer til at indgå i et forløb og skal til et eller flere opfølgende møder i Familieretshuset
 • der skal indhentes yderligere oplysninger
 • der bliver lavet en børnesagkyndig undersøgelse eller en sagkyndig erklæring
 • barnet kommer til en børnesamtale
 • der bliver etableret et overvåget samvær
 • Familieretshuset sender sagen videre til familieretten, hvor I kan få den afgjort.

Se her, hvordan sager går fra Familieretshuset til familieretten: Når forældre går fra hinanden

Skriftlige sager: Du modtager skriftligt svar

Det afhænger af sagens type, hvor lang tid der går, inden du hører fra Familieretshuset. Det er også forskelligt, om en sag kan afsluttes med det samme, eller om det brev, du modtager, er begyndelsen på en konkret sagsbehandling. Det vil stå i brevet, hvad der videre kommer til at ske.

Skriftlig sagsbehandling kan fx bestå i, at Familieretshuset:

 • giver en vejledning
 • træffer en afgørelse
 • laver en høring af forældrene
 • indhenter relevante oplysninger fra forældre og andre myndigheder (fx barnets skole eller daginstitution, kommune, læge el. andet sundhedspersonale)

Akutte sager

Hvis Familieretshuset vurderer, at der i en sag er akut risiko i forhold til barnet og barnets trivsel, tages sagen ud og behandles i et særligt spor.