Pige på vej ud fra entre og ses som spejlbillede

Hvis I ik­ke er enige om bar­nets bopæl

Hvis I ikke er enige om, hvem af jer barnet skal have bopæl hos, er der en række ting, I skal tage stilling til.

Hvis I er enige om bar­nets bopæl

Enighed om bopæl, meldes hos borger.dk Når I går fra hinanden, skal I blive enige om, hvem af jer, barnet skal bo hos. Det er vigtigt, at I som forældre finder en fornuftig og god løsning for jeres børn.

Hvis I er enige om at æn­dre bar­nets bopæl

Der kan være mange gode grunde til at ændre barnets bopæl, men hvis I er enige, behøver I ikke at involvere Familieretshuset i den aftale.

Øn­sker I at de­le bar­nets bopæl? (etab­le­ring)

Fra den 1. april 2019 er det muligt at give barnet ”delt bopæl”. Det betyder, at begge forældre er bopælsforældre. Barnet vil dog fortsat kun have én folkeregisteradresse.

Hvis du øn­sker at flyt­te bar­nets bopæl

Hvis du ikke kan blive enig med den anden forælder om at ændre barnets bopæl, skal du kontakte Familieretshuset. Vi vurderer jeres sag og vil forsøge at finde frem til en løsning, alle parter kan leve med.

An­søg om mid­ler­ti­dig bopæl

Hvis det er vigtigt for barnet med en hurtig afklaring om bopælen, kan vi i særligt hastende situationer træffe en midlertidig afgørelse, mens sagen om bopæl behandles.

Hvis du er i krise, kan du søge hjælp

At flytte fra hinanden som forældre er for de fleste forbundet med tab, som de skal forholde sig til, sørge over, bearbejde og vænne sig til. Sorg og smerte er naturlige reaktioner, når man mister noget, som har værdi for én.

Hvis der er sket no­get, der kræ­ver hand­ling her og nu

Hvis der er særlige forhold for barnet, som gør, at det haster med at give barnet en ny bopæl, kan Familieretshuset træffe en midlertidig afgørelse, indtil familieretten har behandlet sagen.

Hvor­dan får jeg kon­takt med mit barn?

Står du i en situation, hvor du ikke kan få lov at se barnet, mens sagen bliver behandlet i familieretten, kan du tage kontakt til Familieretshuset.

Hvis du øn­sker at flyt­te

Har barnet bopæl hos dig, kan du ikke bare flytte uden at varsle den anden forælder. Det skal du gøre senest seks uger før flytningen.