Hvis du er i krise, kan du søge hjælp

At flytte fra hinanden som forældre er for de fleste forbundet med tab, som de skal forholde sig til, sørge over, bearbejde og vænne sig til. Sorg og smerte er naturlige reaktioner, når man mister noget, som har værdi for én.

Tag iltmasken på før du hjælper andre

Ligesom du i flyet skal tage din egen iltmaske på, før du hjælper andre, bør du finde den plads og tage dig den tid, der skal til, for at bevare dit overskud i den situation du er i nu. Ellers kan du ikke støtte dit barn på en relevant måde.

Typiske tab ved samlivsbrud:

  • man mister den, som har været ens livsledsager, og den, man har kunnet støtte sig til og dele livet med. Måske har det ikke været sådan i flere år, men det har været sådan på et tidspunkt
  • tid sammen med børnene er et kæmpe tab for mange, som man måske ikke i første omgang forholder sig konkret til, når man træffer valget om at bryde parforholdet
  • tabet af drømmen om ’det gode parforhold’ og kernefamilien kan også gøre ondt, da dette ofte er et ideal, vi lever efter i vores samfund
  • en del mister også kontakt til venner og svigerfamilie. Dertil kommer tabet af hjem, økonomiske omkostninger osv.

Når du forholder dig til dit tab, er du i gang med et stykke sorgarbejde. Det handler om at identificere de tab, du oplever, og de tanker og følelser, der er forbundet med dem. Dernæst handler det om at acceptere, at du har disse tanker og følelser. I det sorgarbejde handler det ikke altid om at give slip på det, der har været, men at få et nyt forhold til det. Når I siger farvel til hinanden som partnere, sætter I en proces i gang, hvor I arbejder med jer selv.

Begge forældre skal gøre dette arbejde, og det kan du som oftest kun gøre ved at tale med andre end din ekspartner. Når I har bearbejdet krisen, kan I vende jer mod hinanden igen og sige ”goddag, vi skal være forældre sammen” – ”vi har børn sammen og skal finde ud af, hvordan vi fortsat kan være forældre”.

Det digitale forløb SES (Samarbejde Efter Skilsmisse) vil måske kunne være en hjælp for dig i den proces. Forløbet indeholder information, viden og praktiske værktøjer, så I bedst muligt støttes i at arbejde med jeres relations som forældre. Det digitale forløb handler gså om, at forstå børnenes reaktioner og støtte børnene både under og efter en skilsmisse. SES kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt.  Læs mere om brud i familien her.

I forbindelse med samlivsbrud tilbyder Familieretshuset også en rådgivnings- og afklaringssamtale, som kan være en støtte i den svære livskrise. Læs mere under Tilbud til brudte familier