Teenager i højt hop på grøn naturbaggrund

Vil du æn­dre bar­nets bopæl?

Der kan være flere grunde til at ændre barnets bopæl. Måske er I lige gået fra hinanden og skal etablere en ny bopæl til barnet. Måske har barnet allerede haft bopæl hos den ene forælder i en periode, men en af jer ønsker nu at ændre på det. Uanset hvilken situation I står i, er det afgørende for forløbet, om I er enige om at ændre barnets bopæl eller ej.