Hvordan får jeg kontakt med mit barn?

Står du i en situation, hvor du ikke kan få lov at se barnet, mens sagen bliver behandlet i familieretten, kan du tage kontakt til Familieretshuset.

Familieretshuset vil vurdere sagen og hjælpe med at få en aftale om midlertidigt samvær, hvis vi anser, at det er til barnets bedste. Aftalen vil dog kun gælde, indtil sagen er færdigbehandlet af retten.